Isover Lidl

Världens första klimatneutrala livsmedelsbutik

Lidls första butik på Gotland är även världens första klimatneutrala livsmedelsbutik. En orsak är det fasadbärande isoleringssystemet med mineralull som använts i butikens ytterväggskonstruktioner.

Lidls butik i Visby på Gotland, är först med att uppfylla Swedish Green Building Councils certifiering NollC02. Byggnaden har netto-nollutsläpp under livscykeln, från materialtillverkning till demontering. Butiken är också först med dubbel hållbarhetscertifiering enligt både NollCO2 och BREEAM-SE, betyg Excellent.

Rekordlågt klimatavtryck

Fasadkonstruktionen ISOVER PLUS+ för massiva ytterväggskonstruktioner är särskilt lämpat för projekt där stora delar av ytterväggens värmeisolering ska täckas från utsidan.

– Vårt system har lågt klimatavtryck tack vare att det består av minst 70 procent återvunnet glas, säger projektsäljare Kristian Möller på Saint Gobain. I många fall innebär det en halvering av fasadsystemets klimatpåverkan. Dessutom minskar det fasadbärande systemet effektivt köldbryggor, då det innehåller isolerreglar istället för träreglar.

Markus Eriksson är platschef på Arriba Byggnads AB, som uppfört butiken:

-         Fasadsystemet gjorde att vi kunde ta bort ett helt lager med isolering. Även om produkten är dyrare än traditionella träreglar och isolering, så tjänade vi in det på den kortare arbetstiden.

En spännande utmaning

Platschef Markus Eriksson fortsätter:

- Det är otroligt spännande att driva den här typen av projekt med lågt klimatavtryck. Det är något nytt, som ingen riktigt tidigare provat på. Många har försökt, men man har inte varit nere på den här nivån.

För Markus Eriksson är planeringen den stora skillnaden – att ligga ett steg före och hitta de produkter som krävs för att uppfylla kraven på netto-nollutsläpp.

– Det går inte att sticka iväg och köpa fogmassa på närmsta bygghandel utan att kolla upp produktens klimatavtryck. Att jobba på det här sättet kräver mer noggrann planering av jobben än vid traditionella projekt. Det är en krävande process – mycket att lära in – du måste veta hur råvarorna tagits fram, hur de förädlas innan färdig produkt och hur de transporteras. Kedjan är lång.

– Fördelen med att jobba med en stor, väletablerad aktör som Saint Gobain är att de förstår våra behov. De har koll på produkterna och har färdiga bedömningar av klimatavtrycken.