Kontakta Swedisol

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsleverantörer. Swedisol driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretagen och andra intressenter. 

Vi är en aktiv remissinstans och opinionsbildare och företräder medlemmarna i kontakter med statliga och kommunala politiker, myndigheter, organisationer och företag. Vi följer samhällsbyggnadssektorns etiska regler.

Veronica Koutny Sochman

VD