Vår vision

Svenska byggnader ska vara hållbara: ha låg energianvändning, ge minimal klimatpåverkan med hög invändig komfort och vara säkra att bo i.

Utgångspunkten måste vara att vi bygger för människor och mänskliga behov vilket innebär mer livskvalitet  till mindre resursintensiva investeringar. I begreppet livskvalitet får vi inte glömma bort andra viktiga egenskapskrav när vi bygger. Byggnaderna måste vara komfortabla och säkra att bo i också. Inte minst när det gäller brand. När det gäller miljön så har nu omställningen mot koldioxidneutralitet startat. Detta innebär att vi måste halvera energianvändningen i våra byggnader, com idag använder cirka 40 procent av energin i samhället.

Energieffektivisering och energihushållning är avgörande för omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Vi behöver energieffektivisera alla byggnader då det bidrar till att vi kan använda våra resurser för energiproduktion bättre. Genom att dämpa energiefterfrågan i bostäder kan vi frigöra energi till andra användningsområden och kapa energitoppar, som uppstår när det är som kallast. För dessa toppar används oftast fossil energiproduktion. Därmed bidrar vi till att minska klimatutsläppen. Viktigast är att prioritera klimatskalet!