Branschorganisationens medlemmar

paroc Paroc Rockwool rockwool Isover isover Saint-Gobain ISOVER  

Isover

ISOVER, som är en del av koncenen Saint-Gobain, utvecklar, tillverkar och marknadsför glasull med garanterat 70 procent återvunnet glas. ISOVER är det gemensamma internationella varumärket för isolerdivisionen.

Paroc

Paroc Group är en internationell tillverkare av stenullsisolering. Huvudkontoret ligger i Finland, och företaget har produktionsanläggningar i fem länder samt säljkontor i 14 länder. 

ROCKWOOL

ROCKWOOL är en dansk koncern som är världens ledande leverantör av produkter och lösningar baserade på stenull.