Branschorganisationens medlemmar

paroc Paroc Rockwool rockwool Isover isover Saint-Gobain ISOVER  Knauf Insulation

Isover

ISOVER, som är en del av koncenen Saint-Gobain, utvecklar, tillverkar och marknadsför glasull med garanterat 70 procent återvunnet glas. ISOVER är det gemensamma internationella varumärket för isolerdivisionen.

Knauf Insulation

Knauf Insulation är en del av Knauf Group, en familjeägd global byggmaterialkoncern med fler än 5000 anställda. Företaget tillverkar bl. a stenull och glasull.

 

Paroc

Paroc Group är en internationell tillverkare av stenullsisolering. Huvudkontoret ligger i Finland, och företaget har produktionsanläggningar i fem länder samt säljkontor i 14 länder. 

ROCKWOOL

ROCKWOOL är en dansk koncern som är världens ledande leverantör av produkter och lösningar baserade på stenull.