Branschorganisationens medlemmar

paroc Paroc Rockwool rockwool Isover isover Saint-Gobain ISOVER  

Isover

ISOVER, som är en del av koncenen Saint-Gobain, utvecklar, tillverkar och marknadsför glasull med garanterat 70 procent återvunnet glas. ISOVER är det gemensamma internationella varumärket för isolerdivisionen.

Knauf Insulation AB

KNAUF INSULATION är en tysk koncern som är globalt ledande leverantör av byggmaterial och byggsystem, inklusive isoleringsmaterial.

www.knaufinsulation.se

Paroc

Paroc Group är en internationell tillverkare av stenullsisolering. Huvudkontoret ligger i Finland, och företaget har produktionsanläggningar i fem länder samt säljkontor i 14 länder. 

ROCKWOOL

ROCKWOOL är en dansk koncern som är världens ledande leverantör av produkter och lösningar baserade på stenull.