Ekonomiska styrmedel måste införas för att stimulera nära-nollenergibyggnader och renoveringar

I det fjärde inlägget från vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen tar jag upp behovet av ekonomiska styrmedel.

Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper. Det har rubriken ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen i bebyggelsen” och sammanfattar våra ståndpunkter och vad vi anser måste göras. Åtgärderna som krävs har vi samlat i ett sjupunktsprogram för bebyggelsen. Jag går igenom våra sju punkter här på bloggen, en för varje dag fram till och under Almedalsveckan som börjar den 1 juli.

 4. Ekonomiska styrmedel

Statliga, konkurrensneutrala styrmedel som stimulerar bankerna att ge förmånliga villkor vid energieffektivisering, samt ekonomisk stimulans till fastighetsägare är nödvändigt för att nå de nationella målen.

 Finansieringsformer vid renovering bör skapas där amorteringstider harmonierar med de energieffektiviserande åtgärdernas livslängd. Många avstår i dag från långsiktigt lönsamma åtgärder därför att dessa negativt påverkar kortsiktiga mål som kassaflöde och kortsiktiga ekonomiska resultat. 

 Ekonomisk stimulans att frivilligt förbättra sin fastighets energieffektivitet saknas i stort sett idag. Vi föreslår följande konkreta åtgärder:

  • Omforma ROT-avdraget till att inriktas på energieffektiviserande åtgärder och låt även flerbostadshus omfattas av bidraget.
  • Inför olika nivåer på bolånetaket beroende på byggnadens energiklassning.
  • Inför en varierande fastighetsavgift som är kopplad till utfall av åtgärder som förbättrar energiklassningen av byggnaden.