Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

Flerbostadshus

Swedisols Energieffektiviseringsindex 2024 visar att energianvändningen per lägenhet i landet ökat med 2 procent under de senaste sex åren. 

Swedisol har sedan 2017 årligen tagit fram ett Energieffektiviseringsindex för svenska flerbostadshus, baserat på offentlig statistik från Energimyndigheten och SCB. 

Årets siffror visar att energieffektiviteten minskat i landet som helhet då energianvändningen per kvadratmeter ökat med i genomsnitt 2 procent. Samtidigt har utvecklingen gått i rätt riktning i tio län. Kalmar toppar listan med 12 procents minskad energianvändning i flerbostadshusen. 

- Vi är förvånade över årets statistik då trenden skiljer sig från tidigare år. Vi hade förväntat oss en nedgång, inte minst kopplat till de stigande energipriserna under år 2022, efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Samtidigt baseras indexet på Sveriges officiella statisk av energianvändningen i byggnader, säger Veronica Koutny Sochman, vd på Swedisol. 

I den nyligen publicerade statistiken skiljer sig fyra län avsevärt från avvikelserna under tidigare normalår, då avvikelserna uppgått till cirka 15 procent. De fyra länen har inte inkluderats i årets index.

Läs vår debattartikel om index på Di Debatt här

Hela listan på länen i 2024 års Energieffektiviseringsindex samt länkar till den statistik som använts finns här.  

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex

|Pressmeddelande

Digitalt system för energi- och klimatrenovering får hållbarhetsstipendium