Ignorera inte de tekniska installationerna

I förra veckan publicerade VVS Forum ett intressant reportage om slarv, fusk och omöjliga uppdrag i byggbranschen när det gäller teknisk isolering. Som bekant leder det här till stora energiförluster helt i onödan.

Det blir snabbt stora mängder värme som går till spillo om vi inte ser till att isolera rätt. I ett exempel framhåller artikelförfattaren hur ett oisolerat rör avger cirka 5 W per meter i energiförluster, till en kostnad av närmare 100 000 kronor på ett år. Och det gäller bara ett enda rör. Det är hög tid att vi inte bara ser teknisk isolering som ett medel för att nå energieffektiviseringsmålet, utan som en ekonomisk investering. Här finns stora pengar att spara.

Utöver den ekonomiska förlustaffären ökar dessutom risken för att sprida legionella om oisolerade varm- och kallvattenrör ligger nära varandra och det kalla vattnet värms upp.

Reportaget gör det också tydligt hur viktigt det är att besiktningar och kontroller håller tillräckligt hög kvalitet. Därför borde kommittén för modernare byggregler undersöka möjligheten att införa oberoende tredjepartskontroller i byggprocessen.

Ur Swedisols perspektiv är det tydligt att det krävs konkretare styrmedel, krav och riktlinjer samt en bättre samordning i projekteringsfasen för att komma till rätta med problemet. Därför vill vi att:

  • Boverkets byggregler konkretiseras med tydliga energikrav och uppföljning som inriktas på byggnadens utformning – inklusive de tekniska installationerna.
  • Fastighetsägare ställer krav på byggnadens utformning och de tekniska installationerna som ger långsiktigt låg energianvändning under hela husets livslängd.
  • Projektörer och byggherrar sätter större fokus på hur rördragningar förläggs samt installationsutrymmen i byggnaden.

Om vi ska nå Sveriges ambitiösa klimat- och energimål måste vi skruva på alla tillgängliga rattar – och då kan vi inte ignorera de tekniska installationerna.

Mats Björs

Vd Swedisol