Inför en varierande fastighetsavgift kopplad till energideklarationen

Den liberala gröna tankesmedjan Fores lanserar på debattsajten Newsmill tanken på en fastighetsavgift som tar hänsyn till byggnadens energiprestanda. Swedisol ställer sig helt bakom förslaget. Det ligger i linje med de åtgärder vi tidigare har presenterat i vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen”.

Våra byggnader står för 40 procent av vår energianvändning. Ska vi kunna minska utsläppen av växthusgaser måste vi därför göra kraftfulla insatser i bebyggelsen. För att få fart på utvecklingen krävs ekonomiska styrmedel. Att koppla fastighetsavgiften till utfallet i energideklarationerna tror vi skulle ge en både bra och pedagogisk effekt. Speciellt som det idag inte finns några egentliga styrmedel för den absoluta huvuddelen av byggnadsbeståndet, de befintliga byggnaderna.

Fores föreslår att kategoriseringen i energiprestanda, från A för bästa prestanda till G för mest energikrävande, ska ligga till grund för variationer i taxeringsfaktorn och maxbeloppet.

En sådan konstruktion skulle troligen leda till ökat värde på byggnader med bra energiprestanda. Det kan i sin tur få den önskade bieffekten att bankerna ger förmånligare lån till renoveringar av byggnader till lågenergihus.

Vi föreslår precis som Fores i vårt sjupunktsprogram även att ROT-avdraget omformas till att inriktas på energieffektiviserande åtgärder och att även flerbostadshus omfattas av bidraget.

Läs gärna debattartikeln från Fores på Newsmill här:

http://www.newsmill.se/artikel/2012/08/22/anpassa-fastighetsskatten-till-milj-n-i-st-llet

Vårt sjupunktsprogram hittar du här:

http://www.swedisol.se/positionpaper

Vill du fördjupa dig i hela Fores studie Grön skatteväxling hittar du den här:

http://fores.se/assets/636/gronskattevaxling.pdf