Nära-nollenergihus: Minimera behovet av köpt energi för uppvärmning

Så var det dags för det tredje inlägget här på bloggen från vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen. Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper. Det har rubriken ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen i bebyggelsen” och sammanfattar våra ståndpunkter och vad vi anser måste göras. Åtgärderna som krävs har vi samlat i ett sjupunktsprogram för bebyggelsen. Jag går igenom våra sju punkter här på bloggen, en för varje dag fram till och under Almedalsveckan som börjar den 1 juli. Idag handlar det om byggnaders energianvändning.

 3. Energianvändning

Målet för all energieffektivisering måste vara att minimera eller helt ta bort behovet av köpt energi för uppvärmning av våra byggnader.

Styr med skatter och avgifter mot åtgärder som ger mest energieffektivitet.

Kräv av energileverantörerna att de i huvudsak har rörliga avgifter. Underlätta för lokala kraft- och värmeproducenter att leverera till nätet.

 Utfasningen av fossila råvaror kommer att öka efterfrågan på de mera miljövänliga alternativen, vilket kommer att sätta fart på att utveckla produktionsteknik och förbättra produktionskapaciteten. Vi anser att denna utveckling måste främjas och påskyndas genom att skatter och avgifter styr mot energislag som har lägst klimatpåverkan.

 Energileverantörernas avgifter måste utformas så att de stimulerar energieffektiviseringar och belönar besparingar. Därför bör den fasta delen vara så liten och den rörliga så stor som möjligt.

För att stimulera lokal produktion av kraft och värme, måste lokala producenter ges möjlighet att leverera kraft till nätet under ekonomiskt gynnsamma förutsättningar. Att underlätta för lokala producenter av kraft att leverera överskottsproduktion till näten är viktigt för att stimulera byggandet av plusenergihus. Det är också av stor betydelse att restvärme från industrin kan användas i fjärrvärmenäten.