Boverkets förslag motverkar energieffektivisering

Det är problematiskt att de gränsvärden i klimatdeklarationerna som Boverket föreslår, begränsas till perioden innan byggnaden tas i bruk. 

Införandet av gränsvärden i klimatdeklarationerna för byggnader är en viktig och efterfrågad milstolpe. Samtidigt är det problematiskt att Boverket föreslagit att gränsvärdet ska avgränsas så det endast inkluderar klimatpåverkan i byggskedet. För att klara energikrisen och öka graden av cirkularitet behöver klimatdeklarationerna utgå från ett bredare livscykelperspektiv.

Läs våra debattartiklar på temat i SvD Debatt och i Altinget.

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

Dags att öka tempot, inte backa!

|Pressmeddelande

Digitalt system för energi- och klimatrenovering får hållbarhetsstipendium