Klimatkrav på hela livscykeln

Klimat- och energiprestandan under de många decennier då byggnaden används påverkas av dess utformning och av de material som byggs in. Därför är det problematiskt att det nya kravet på klimatdeklarationer begränsas till perioden innan byggnaden tas i bruk.

De vingklippta klimatdelarationerna ökar bygg- och fastighetssektorns ansvar. Både privata och offentliga beställare behöver gå före och visa vägen. 

Läs hela artikeln här 

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

Dags att öka tempot, inte backa!

|Pressmeddelande

Digitalt system för energi- och klimatrenovering får hållbarhetsstipendium