Minska energislöseriet från tekniska installationer

Hittills har fokus i hög grad legat på klimatskalet när det kommer till att energieffektivisera byggnader. Det är bra, men det innebär också att installationer som varm- och kallvatten, värme- och kylsystem samt ventilation får en allt större betydelse för energianvändningen.

Nu arrangerar Swedisol tillsammans med Isoleringsfirmornas förening (IF), Energimyndighetens beställargrupp Bostäder (BeBo) och Energimyndighetens beställargrupp lokaler (Belok) in till ett webbinarium/workshop den 23 mars kl. 13-15 där den nya branschstandarden för Teknisk Isolering presenteras och diskuteras.

Den nya branschstandarden Teknisk Isolering framtagen av IF ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer. Nu gäller det att branschen tar till sig den nya standarden så att vi kan minska energislöseriet från teknisk isolering.

Program och anmälan

För mer information, kontakta:Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57