Ny guide för ett hållbart och komfortabelt boende

Nu lanseras en helt ny webbguide för villaägare som vill höja kvaliteten på sitt boende genom att renovera sitt hus. Guidens syfte är att ge oberoende expertråd om åtgärder som minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar hänsyn till kulturvärden. 

Landets dryga två miljoner småhus använder mycket energi helt i onödan. Uppskattningar visar att det med lönsamma åtgärder skulle gå att få ner småhusägarnas samlade energiräkningar med mer än 10 miljarder kr per år. I de flesta hus finns det både små och stora åtgärder att satsa på som kan få ner kostnaderna och miljöpåverkan samtidigt som det går att få ett mer behagligt inomhusklimat. 

– Utmaningarna har för många varit att veta vilka åtgärder man ska satsa på och hur man undviker att det blir fel. Därför har vi skapat den här guiden som på ett enkelt sätt hjälper småhusägare genom de olika vägval och frågeställningar som man möts av när man planerar åtgärder i sitt hus säger Jan Kristoffersson, projektledare för Småhusguiden på Sustainable Innovation. 

Det finns många positiva synergieffekter att uppnå i samband med energieffektivisering. Det minskar inte bara kostnaderna, utan bidrar även till ett mer behagligt inomhusklimat såväl som möjligheter att bidra till klimatomställningen. Med rätt åtgärder höjer man husets värde och undviker kostsamma byggfel.

– Vi på Energimyndigheten tycker att det är viktigt att inkludera småhusägarna i energi- och klimatomställningen. Det finns lite drygt två miljoner småhus i Sverige som står för drygt 30 procent av bebyggelsens totala energianvändning och hela 40 procent av elanvändningen. Med hjälp av Min Husguide kan alla som ska renovera få råd, tips och stöd för att renoveringen ska bli så bra som möjligt säger Tomas Lennartsson, handläggare inom resurseffektiv bebyggelse på Energimyndigheten. 

Guiden är ett samverkansprojekt mellan ett 15-tal organisationer och företag inklusive Swedisol samt ett 40-tal energi-och klimatrådgivare. Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten.

Till Min Husguide

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex