Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

Swedisol 50 år

I år fyller branschorganisationen Swedisol 50 år. Föreningen grundades under 1970-talets energikris. Frågan om ökad energieffektivisering är åter högaktuell som lösning på flera samhällsutmaningar och kopplat till nya EU krav på effektivare energianvändning. 

– Svenska bostäder ska vara energisnåla, trygga att bo i och ha ett bra inomhusklimat. Både enskilda medborgare och samhället i stort har mycket att vinna på att energieffektivisera. Det är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att möta dagens energiutmaningar med höga energipriser, effektbrist och behov av att frigöra förnybar el till klimatomställningen, säger Veronica Koutny Sochman, vd på Swedisol.

Under 50 år har Swedisol, branschorganisationen för svenska producenter och distributörer av mineralull, verkat för bättre isolerade byggnader. Swedisol bildades 1974, under miljonprogrammets sista år – ett decennium då det uppfördes 100 000 bostäder per år. 

– Idag har bostadsbyggandet tvärbromsat. Sektorn befinner sig i djup kris samtidigt som behovet av att renovera och bygga fler bostäder är stort. Politikerna behöver stärka incitamenten för energirenovering av alla byggnadstyper för att nå EU:s nya energieffektiviseringsmål och samtidigt motverka stagnation och kompetensflykt i byggsektorn, säger Veronica Koutny Sochman. 

Enligt studien Grön Logik är det samhällsekonomiska värdet av energieffektivisering enormt. Det uppgår till 866 miljarder till år 2045, vilket motsvarar nästan två tredjedelar av de totala årliga utgifterna i statsbudgeten. Minskad efterfrågan sänker elpriset för alla konsumenter och höjer försörjningstryggheten.

Swedisols medlemmar tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull, som i första hand används som skydd mot kyla, värme, brand, och ljud.Mineralull är ett samlingsnamn för isolering som tillverkas av sten eller återvunnet glas. Medlemmar i Swedisol är Isover Saint Gobain, Knauf Insulation, Paroc Owens Corning och Rockwool.

Under året kommer Swedisol uppmärksamma samhällsnyttan av energieffektivisering genom tilläggsisolering i den digitala kampanjen ”50 fakta om mineralull”.  

Läs mer om Swedisol på www.swedisol.se

För mer information, kontakta:

Veronica Koutny Sochman, vd Swedisol

veronica.sochman@swedisol.se, 070-176 14 01

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex

|Pressmeddelande

Digitalt system för energi- och klimatrenovering får hållbarhetsstipendium