Swedisol medverkar i en film om behovet av att modernisera klimatskal

Sveriges högt ställda klimatmål - att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären år 2050 - kräver stora effektiviseringar på energiområdet. Inte minst när det gäller att modernisera fastigheternas klimatskal för att möta framtidens krav.

Frågan om ett modernt klimatskal med täta väggar, golv och tak är lika viktig som den är enorm. Beräkningar visar att 1,9 miljoner villor i Sverige och upp emot 100 000 flerfamiljshus behöver isoleras för att stoppa energisvinnet. Dessutom är ofta vattenledningar och ventilationsrör undermåligt isolerade vilket kan skapa ett värmeläckage motsvarande 10-15 procent av det totala värmebehovet under ett år.

- Behovet av de här åtgärderna är som störst 2017-2019. Och vi har ju knappt börjat, så vi har mycket att göra, säger Mats Björs, vd på isoleringsföretagens branschorganisation Swedisol.

Det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem anser att energieffektivisering är en väldigt viktig fråga. 

- När vi tilläggsisolerar uppnår vi en energibesparing, får en bättre täthet samt ett bättre inomhusklimat för de som bor hos oss säger Anna Freiholz, energichef på Uppsalahem.

Kostnaden är givetvis en anledning till att det tar tid, men faktum kvarstår: det måste göras. På statliga Energimyndigheten menar man att det gäller att ta chansen när den kommer.

- Merkostnaden när man måste renovera - att lägga lite extra krut på bra fönster och bra klimatskal är inte så hög längre, så man ska ta vara på chanserna som man får, säger Martijn Jansen på Energimyndighetens Testlab.

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex