9 av 10 svenskar tycker att brandsäkerheten är viktig

Fler än 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt hur brandsäker deras bostad är. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av Swedisol. Samtidigt är allmänhetens kunskap låg om hur deras bostad är isolerad, och Swedisol efterfrågar nu bättre och tydligare information om olika byggmaterials brandsäkerhet.

– Resultatet visar att svenskarna ser brandsäkerheten som väldigt viktig för ett tryggt boende. Flera fruktansvärda bränder vi sett på senare tid visar att vi behöver bättre och tydligare information om olika byggmaterials brandegenskaper, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol.

I undersökningen svarade 95 procent av de som svarade att brandsäkerheten är ganska eller mycket viktig. Bara en procent svarade att brandsäkerheten var mycket oviktig. I ytterligare en Sifoundersökning beställd av Swedisol svarar hela 64 procent att de inte vet vilket material deras bostad är isolerad med.

– På sikt riskerar okunskapen om isoleringsmaterial att minska brandskyddet i det svenska bostadsbeståndet. Valet av isoleringsmaterial kan ha mycket stor inverkan på brandspridningen, inte minst i flerbostadshus, säger Mats Björs.

I februari i år tillsatte regeringen en utredning som ska göra en genomlysning av Boverkets byggregler bland annat med avseende på materialval. Utredningen ska slutredovisas 2019.

– Nu hoppas vi att den översyn som nu görs av byggreglerna resulterar i ett tydligt brandsäkerhetsfokus. För att få hållbara byggnader krävs god isolering som ger både hög brandsäkerhet och god inomhusmiljö, säger Mats Björs.

Om undersökningarna

Sifoundersökningen genomfördes den 7–16 september 2017 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade frågan ”Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att den byggnad du bor i är brandsäker?”, med följande resultat: 60 procent svarade ”Mycket viktigt”, 35 procent svarade ”Ganska viktigt”, 4 procent svarade ”Ganska oviktigt”, och 1 procent svarade ”Mycket oviktigt”.

Sifoundersökningen om byggmaterial genomfördes den 2–9 Mars 2017 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade frågan ” Vet du hur din bostad är isolerad, om det är med cellplast, mineralull eller något annat isoleringsmaterial?”, med följande resultat: 27 procent svarade ”Ja, mineralull”, 2 procent svarade ”Ja, cellplast”, 7 procent svarade ”Ja, något annat,”, och 64 procent svarade ”Nej, jag vet inte vilket material min bostad är isolerad med”.

För mer information, kontakta:

Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57