Digitalt system för energi- och klimatrenovering får hållbarhetsstipendium

Ett digitalt verktyg som minskar kostnaden för kartläggning av energi- och klimatrenoveringsåtgärder i flerbostadshus är årets mottagare av forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus. Ricardo Bernardo och företaget Zerotude, får 300 000 kronor för fortsatt utveckling av verktyget.

- Stipendiet kommer användas till vidareutveckling och pilottester av verktyget, som genom att föreslå optimala åtgärder förenklar beslutet om renovering av flerbostadshus. Målet är att minimera energianvändningen och klimatpåverkan till låg kostnad, säger Ricardo Bernardo, grundare av företaget Zerotude samt lektor och föreståndare för avdelningen för energi och byggdesign på Lunds Tekniska Högskola.

Baserat på byggnadens adress utför det digitala verktyget energi- och miljökartläggningar och analyserar åtgärder som annars skulle kräva omfattande beräkningar och inspektioner på plats av energiexperter. Åtgärderna medför ofta förbättringar av både klimatskalet och uppvärmningssystemet samt installation av lokal energiproduktion.

Verktyget baseras på kunskap från flera forskningsprojekt. Det analyserar olika åtgärder och föreslår optimerade energirenoveringslösningar till en avsevärt lägre kostnad. Systemet kombinerar artificiell intelligens, automation och öppna databaser för att automatiskt generera tredimensionella energimodeller för byggnaden.

Tjänsten kan användas av både ägare av enskilda fastigheter som bostadsrättsföreningar, större fastighetsägare som vill analysera sitt bestånd och av kommuner som vill utveckla färdplaner för koldioxidneutralitet i städer.

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus inrättades av Clarence Marshall Hector för att uppmuntra och lyfta fram nytänkande lösningar för energieffektivisering, vatten- och avloppshantering. Stiftelsen som delar ut priset förvaltas av Swedisol, branschorganisationen för mineralullsisolering.

- Clarence var en förebild som ägnade sitt yrkesliv åt att missionera för täta och välisolerade byggnader. Han ledde arbetet med att ta fram riktlinjer för byggnadstäthet och värmeisolering i både Sverige och i de baltiska länderna. Det är högaktuella frågor även i vår tid då energisystemet behöver ställas om och EU ökar kraven på energieffektivitet i byggnader, säger stiftelsens kanslichef Veronica Koutny Sochman.

Juryns motivering lyder:
Verktyget för ”Kostnadseffektiv energi- och klimatrenovering” kombinerar flera högaktuella områden. Med renoveringsförslag från ett AI-baserat, digitalt verktyg kan incitamenten och möjligheterna för energi- och klimatrenovering av flerbostadshus öka. Att främja engagemang och kunskap bland mindre fastighetsägare är A och O i en tid med ökat intresse och ökade krav på minskad energianvändning och klimatpåverkan.

Juryn har bestått av:

Agneta Persson, vd på konsultföretaget Anthesis, expert på hållbara energisystem och ansvarig för Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva småhus BeSmå

Anna Graaf, hållbarhetschef på White arkitekter

Carina Carlman, forsknings- och affärsutvecklingschef inom Division Built Environment, Building and Real Estate på RISE

Johan Holmqvist, affärsutvecklare för hållbara städer och klimatsmart byggnation på IVL

Michel Jalmby, senior hållbarhetsexpert på ESAB

Per-Erik Nilsson, vd på CIT Energy Management och ansvarig för Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva lokaler BELOK

Veronica Koutny Sochman, kanslichef Hectors Hållbara Hus

Mer information:

Pressbilder

Kort film om verktyget för kostnadseffektiv energi- och klimatrenovering

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus

För mer information, kontakta:

Veronica Koutny Sochman, kanslichef Hectors Hållbara Hus, veronica.sochman@hectorshallbarahus.se, 070-176 14 01

Ricardo Bernardo, grundare av Zerotude AB, zerotudeab@gmail.com, 0705186922

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex