Energianvändningen i Sveriges lägenheter minskar långsamt

Mellan 2015 och 2019 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 4,4 procent, vilket motsvarar cirka 540 kilowattimmar per hushåll. Men för att klara Sveriges klimatmål måste fler fastigheter energirenoveras. Det visar Swedisols energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från SCB.

– Att hushållens energianvändning minskat är positivt, eftersom den är en bidragande orsak till Sveriges klimatpåverkan. Men om Sverige ska klara klimatmålen behöver alla resurser användas på ett effektivt sätt, och då är energieffektiviseringen av byggnadsbeståndet en hörnpelare, säger Mats Björs, vd Swedisol.

Swedisols energieffektiviseringsindex rankar Sveriges län utifrån hur mycket energi som lägenheterna i länet i genomsnitt använde under 2019. Indexet bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och har tagits fram av branschorganisationen Swedisol. Värmland hamnar på första plats i indexet med en minskad energianvändning från 10,8 till 9,7 MWh per lägenhet. Den besparingen motsvarar mängden energi som krävs för att köra en elbil ungefär 570 mil.

–Klimatpolitiska Rådets rapport som presenterades i förra veckan visar att regeringen gör på tok för lite och regeringen har dessutom ingen plan för hur Sverige ska klara klimatmålet till 2045 än mindre en plan för hur byggnaderna ska energirenoveras eller hur EU:s återstartsstöd ska användas , säger Mats Björs.

Sektorn bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning och flerbostadshusen står för 29 procent av uppvärmd area i våra byggnader. Om Sverige ska klara klimatmålen, ett fossilfritt Sverige 2045, behöver en stor andel av energin från fastighetssektorn frigöras och användas i transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras.

– Förra veckan lanserade regeringen ett nytt stöd för energirenovering av flerbostadshus. Det är ett otillräckligt förslag med för låg ambitionsnivå, och om Sverige ska nå klimatmålet måste bostadsminister Märta Stenevi våga gå ännu längre och dessutom föreslå gröna lån, klimatomställningsbidrag och ett bonus-malus-system som skapar starka incitament att energirenovera byggnader, säger Mats Björs.

Om Swedisols energiindex

Energiindexet bygger på uppgifter från statistiska centralbyrån om energianvändningen 2015–2019 i flerbostadshus. Nästan all energi som förbrukas i dessa fastigheter går till kyla och värme.

För mer information:

Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57

Swedisols energieffektiviseringsindex 2021

Län

MWh/lägenhet 2015

MWh/lägenhet 2016

MWh/lägenhet 2017

MWh/lägenhet 2018

MWh/lägenhet 2019

Förändring 2015–2019

Rankning

Värmland

10,8

10,9

10,3

9,9

9,7

-10,5%

1

Skåne

11,6

11,5

11,2

10,8

10,5

-9,4%

2

Kronoberg

15,2

15,5

14,9

13,2

13,9

-8,8%

3

Stockholms län

12,8

13,1

13,0

12,4

11,7

-8,2%

4

Uppsala län

12,7

13,0

12,4

11,7

11,6

-8,1%

5

Östergötland

12,7

13,1

12,7

12,2

12,1

-4,6%

6

Blekinge

13,6

13,0

12,6

14,4

13,1

-3,6%

7

Västra Götaland

11,4

11,9

12,1

11,4

11,1

-2,5%

8

Jämtland

14,7

15,8

15,6

15,3

14,4

-1,6%

9

Gävleborg

15,5

15,8

15,7

15,5

15,3

-0,9%

10

Dalarna

12,9

13,4

13,3

12,1

12,8

-0,7%

11

Södermanland

10,7

8,9

9,2

10,3

10,6

-0,6%

12

Jönköpings län

11,0

11,2

10,9

9,9

11,1

0,7%

13

Örebro län

13,0

13,3

13,5

13,5

13,4

3,2%

14

Västerbotten

13,6

14,1

13,8

12,4

14,0

3,3%

15

Kalmar län

11,4

12,8

12,2

11,6

11,9

4,3%

16

Norrbotten

13,8

14,6

14,6

14,1

14,6

6,0%

17

Halland

12,0

11,3

10,4

13,6

12,8

6,4%

18

Västmanland

13,9

15,9

14,1

15,2

14,9

7,5%

19

Västernorrland

10,0

12,4

12,1

11,1

12,6

26,1%

20

RIKET

12,4

12,8

12,6

12,1

11,9

-4,4%


Branschorganisationen för god isolering

Swedisol är en branschorganisation för god isolering där medlemmarna är företag som marknadsför och säljer mineralullsisolering i Sverige. Swedisol arbetar för hållbart byggande och god isolering som ger effektivare energianvändning, säkrare byggnader och bidrar till bättre inomhusmiljö och hälsa. Mineralullsbranschen i Sverige omsätter ca 2,7 miljarder kr.

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex