Energieffektivisering avgörande enligt nytt betänkande till bostadsministern

Det nya betänkandet ”Effektivare energianvändning” innehåller konkreta förslag och åtgärder för att minska energianvändningen i befintliga flerbostadshus och skollokaler. Det välkomnas av Swedisol, som samtidigt efterfrågar en analys av alternativkostnaderna om byggnadsbeståndets klimatutsläpp inte minskar.

– Många av slutsatserna i betänkandet är bra, men Swedisol saknar en tydligare analys av vad det kommer att kosta samhället om byggnadsbeståndets klimatutsläpp inte minskar. Forskning visar att kostnaderna för klimatförändringarna ofta underskattas och att ”business as usual” är avsevärt mycket dyrare. Det borde förtydligas, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Den 7 december tog bostadsminister Peter Eriksson (MP) emot betänkandet ”Effektivare energianvändning”, som innehåller konkreta förslag och åtgärder för att minska energianvändning och klimatutsläpp i befintliga flerbostadshus och skollokaler.

Betänkandet slår fast att omfattande renoveringar av bostäder och lokaler har potential att minska deras energianvändning med så mycket som 45 procent. Därför föreslås ett ekonomiskt stöd för att minska energianvändningen till ägare av flerbostadshus samt skollokaler. I betänkandet konstateras att stöd bara får lämnas för åtgärder som faktiskt minskar byggnadens energibehov, inklusive dess installerade eleffekt för uppvärmning och varmvatten.

– Swedisol välkomnar att betänkandet pekar ut minskad energianvändning i byggnader som avgörande för omställningen till ett förnybart energisystem. Ju mindre energibehov, desto lättare kommer det vara att använda enbart förnybar energi, säger Mats Björs.

Läs mer om betänkandet på regeringens hemsida:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/effektivare-energianvandning-i-bostader-och-lokaler/

Läsa hela betänkandet här:

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/12/SOU-2017_99_webb_total.pdf