Fler än 6 av 10 svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad

Drygt sex av tio svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad. Det framgår av en Sifo-undersökning beställd av isolerbranschorganisationen Swedisol. Detta trots att valet av isolering har mycket stor betydelse för brandskyddet i bostaden, speciellt i flerbostadshus.

– Det pågår just nu en intensiv debatt om byggnadskonstruktioner och brandsäkerhet med anledning av tragedin i London och tidigare bränder. Den snabba utvecklingen av ny byggteknik innebär att regelverk kring brandsäkerhet inte har hängt med, och därför är det oroande att så många svenskar inte vet hur deras egen bostad är isolerad, säger Mats Björs, vd på Swedisol.

På EU-nivå har testmetoderna som berör brandsäkerhet inte ändrats sedan 2002 och de kunskaper om byggnadskonstruktioner som ligger till grund för regelverken har inte uppdaterats sedan 1994. Swedisol arbetar för en europeisk harmonisering av testmetoder, klassificering och regelverk med utgångspunkt i de boendes trygghet.

Fasader som tidigare byggdes med exempelvis sten, betong och obrännbar isolering baseras allt oftare på olika kompositsystem, som kan innehålla en brännbar cellplastisolering. Enligt Sifo-undersökningen vet 64 procent av svenskarna inte vilket material deras bostad är isolerad med.

– Tyvärr har utvecklingen lett till att regelverken inte längre kan garantera det goda brandskydd som vi är vana vid i Sverige. Då blir det upp till husköparen eller hyresgästen att själv undersöka vilka material byggnaden består av och vad det innebär för den egna säkerheten. Allmänheten behöver större kunskaper i vilka risker olika materialval innebär, säger Mats Björs.

Sifo-undersökningen genomfördes den 2–9 mars. 1 000 personer fick frågan ”Vet du hur din bostad är isolerad, om det är med cellplast, mineralull eller något annat isoleringsmaterial?” Så här fördelades svaren: Ja, mineralull: 27 procent; Ja, cellplast: 2 procent; Ja, något annat: 7 procent, Vet ej: 64 procent. Se Sifoundersökningen nedan.