Lokalt energisystem får nyinrättat hållbarhetsstipendium

Andreastorpets Vänboende, en byggemenskap i Tanums kommun, blir första mottagare av det nyinrättade stipendiet Hectors Hållbara Hus. Projektet får 300 000 kronor för sitt innovativa tänk kring samverkande energisystem. Boverket menar att byggemenskaper kan bidra till ökat byggande på landsbygden. Många av dem är även testbäddar för nya, hållbara lösningar.

– Vi vill skapa ett effektivt energisystem som ligger mellan storskalig fjärrvärme och småskaliga villalösningar. Målet är att avlasta energisystemet genom att minimera både energianvändningen och toppeffekten, säger Lena Falkheden, ordförande för Andreastorpets Vänboende och lektor i arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola.

Planen är att välja ett energisystem som kombinerar soldriven bergvärme och ett flis-kraftvärmeverk som samverkar genom ackumulatortankar och ett batterilager.

– Området ska bli ett plusenergiområde med välisolerade, energieffektiva byggnader, smarta ventilationssystem och solceller, säger John Helmfridsson, som ansvarat för utvecklingen av Andreastorpets samverkande energisystem.

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus inrättades av Clarence Marshall Hector för att uppmuntra och lyfta fram nytänkande lösningar för energieffektivisering, vatten- och avloppshantering. Stiftelsen som delar ut priset förvaltas av Swedisol, branschorganisationen för mineralullsisolering.

– Clarence var en förebild som ägnade sitt yrkesliv åt att missionera för täta och välisolerade byggnader. Han ledde arbetet med att ta fram riktlinjer för värmeisolering Planverkets byggregler och bidrog även under 1990-talet till utveckling av regelverket för byggnadstäthet och värmeisolering i de baltiska länderna, säger stiftelsens kanslichef Veronica Koutny Sochman.

Juryns motivering lyder:

Pilotprojekt som Andreastorpets energigemenskap är av stort värde i en utmanande tid med stigande energipriser då vi snabbt ska ställa om till ett förnybart energisystem. Clarence Hector såg tidigt behovet av resurseffektiva och robusta lösningar. Samverkande energisystem kan användas i både små- och flerbostadshus, där värme- och elproduktion samverkar för att minimera effektbehovet och öka försörjningstryggheten.

Juryn har bestått av:

  • Agneta Persson, vd på konsultföretaget Anthesis, expert på hållbara energisystem och ansvarig för Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva småhus BeSmå
  • Anna Graaf, hållbarhetschef på White arkitekter
  • Johan Holmqvist, affärsutvecklare för hållbara städer och klimatsmart byggnation på IVL
  • Kristina Mjörnell, adjungerad professor på Lunds Tekniska Högskola och affärs- och innovationsområdeschef för hållbara städer och samhällen på RISE
  • Michel Jalmby, senior hållbarhetsexpert på ESAB
  • Per-Erik Nilsson vd på CIT Energy Management och ansvarig för Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva lokaler BELOK
  • Veronica Koutny Sochman, kanslichef Hectors Hållbara Hus

Fakta Byggemenskaper

En byggemenskap är ett sätt att organisera och planera ett byggprojekt, som karakteriseras av att det är de som ska använda byggnaden som själva äger och driver projektet. Oftast gäller det bostäder och de som ingår i byggemenskapen arbetar då utifrån en gemensam idé om hur och var de önskar bo. Byggemenskapen avgör också själv vilken upplåtelseform man vill ha.

Mer information:

Pressbilder

Kort film om Andreastorpets samverkande energisystem

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus

Andreastorpets Vänboende

Boverket om byggemenskaper

För mer information, kontakta:

Veronica Koutny Sochman, kanslichef Hectors Hållbara Hus, veronica.sochman@hectorshallbarahus.se, 070-176 14 01

Lena Falkheden, ordförande Andreastorpets vänboende och lektor i arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola, lena.falkheden@chalmers.se 031-772 24 31

John Helmfridsson, Boman arkitektur, arkitekt och expert på hållbara energisystem samt lärare på Chalmers Tekniska Högskola, john@bomanarkitektur.se, 070-825 09 26

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex