Mineralullsindustrin satsar på fossilfri produktion

Den europeiska branschorganisationen för mineralullstillverkare European Insulation Manufacturers Association (Eurima) har publicerat en principförklaring för hur man vill bidra till att uppnå ett fossilfritt samhälle. Man vill energieffektivisera det existerande byggnadsbeståndet till netto noll-utsläpp. Samtidigt vill man att medlemmarna fasar ut alla fossila komponenter och bränslen i den egna produktionen.

– Swedisol välkomnar att Eurima har anslutit sig till EU:s mål att utsläpp av växthusgaser minskar till noll netto-utsläpp till 2050 både när det gäller byggnadsbeståndet och i tillverkningsprocessen av mineralull, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

För att EU-länderna ska nå målet om noll netto-utsläpp måste takten i att renovera och energieffektivisera det befintliga byggnadsbeståndet öka kraftigt. Detta eftersom huvuddelen av de byggnader vi använder 2050 redan är byggda. Ute i Europa är dessutom klimatavtrycket från uppvärmning av bostäder betydligt större än i Sverige.

– För att Eurimas vision om ett fossilfritt byggande och byggnadsbestånd i EU ska bli verklighet behöver politikerna snarast besluta om en rad kraftåtgärder. Bland annat behöver man enas om ett renoveringsprogram, sätta ett högre pris på koldioxid, införa fler energieffektiviseringsåtgärder och en plan för cirkulär ekonomi i byggsektorn, säger Mats Björs.

Swedisol, som är en medlem i Eurima, har sedan 2018 anslutit sig till den svenska byggsektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft i samarbete med regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Målet är att ha noll netto-utsläpp av växthusgaser 2045.

– I Sverige genererar inte byggnadsbeståndet lika mycket växthusgaser, men vi behöver ändå energieffektivisera för att den förnybara energin ska räcka till industri- och transportsektorn. Under 2020 kommer både Eurima och Swedisol att utarbeta färdplaner för resan mot nollutsläpp av växthusgaser. Det ska bli ett spännande arbete, säger Mats Björs.

För mer information om Eurima och den publicerade principförklaringen.


Fakta

Eurimas uppmaning till politikerna

För att åstadkomma ett fossilfritt och energieffektivt byggande och byggnadsbestånd i EU anser Eurima att politikerna behöver besluta om följande:

  • Byggnader måste bli en del av EU:s European Green Deal.
  • Kriterier måste sättas för både drift av byggnader samt tillverkning av material i övergången till koldioxidfria byggnader.
  • Priset på koldioxid måste vara tillräckligt högt samtidigt som koldioxidläckage till länder utanför EU måste undvikas.
  • Sätt energieffektivitet först och gör energieffektivitet obligatoriskt för industrin.
  • Säkerställ tillgång till säker och prisvärd förnybar energi.
  • Upprätta en handlingsplan för cirkulär ekonomi i byggsektorn.
  • Skapa möjlig finansiering av innovationer.


Fakta om Eurima

European Insulation Manufacturer Association (Eurima) är en branschorganisation som representerar alla stora mineralullsproducenter i Europa. Eurima tror på att skapa en bättre plats för EU-medborgare genom prisvärda, hållbara, säkra och bekväma byggnader. Eurima representerar en energiintensiv industri med 66 anläggningar i 21 europeiska länder cirka 20 000 direkta jobb.

Varje år produceras 3,6 miljoner ton produkter till ett värde av cirka 3,5 miljarder euro, vilket motsvarar mer än hälften av EU: s totala värmeisoleringsmarknad. Mineralullisolering, med dess utmärkta termiska och tekniska egenskaper, är oundgänglig för klimatomvandlingen. Mineralull gör det möjligt att minska energin som används för att värma och kyla byggnader, samtidigt som du skapar en komfortabel och hälsosam inomhusmiljö för de boende.

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex