Ny Sifoundersökning: Låg kunskap om isolerings brandskydd

Nästan varannan svensk känner inte till att isolering av cellplast är mer brandfarligt än mineralull. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av isolerproducenternas branschorganisation Swedisol.

– Det är oroande att många svenskar inte kan skilja på brandfarlig och mindre brandfarlig isolering. Mineralull är enligt Europeisk brandklassning till skillnad från cellpast obrännbar, säger Mats Björs vd på Swedisol.

Varje år får Räddningstjänsten i vårt land in omkring 10 000 larm om brand i byggnader. Hur många av dessa bränder som leder till dödsfall, allvarliga rökskador eller stor materiell förstörelse beror på byggnadernas förmåga att stå emot bränder och minimera utvecklingen av giftiga rökgaser. Enligt Brandskyddsföreningen anmäldes totalt 24 500 brandskador till försäkringsbolagen under 2012 och 112 människor dog i 98 bränder. Kostnaden uppgick till knappt 4,6 miljarder kronor.

Fasader som tidigare byggdes med exempelvis sten, betong och obrännbar isolering, baseras nu allt oftare på olika kompositsystem, som kan innehålla en brännbar cellplastisolering (ofta kallad frigolit) med ett tunt yttre skal. Fasadens konstruktion kan ha mycket stor inverkan på brandspridningen, inte minst i flervåningshus.

– Byggherrar och beställare av till exempel egna hem måste kunna göra informerade val mellan ett brandskydd som bara uppfyller lagens lägsta krav och ett brandskydd som faktiskt ger en tryggare och säkrare byggnad, säger Mats Björs vd på Swedisol.

Sifoundersökningen genomfördes den 8–16 juni. 1 000 personer fick frågan ”Det finns två vanliga sätt att isolera hus, antingen med mineralull eller med cellplast (ofta kallat frigolit). Vilket av dem tror du är mest brandfarligt?” Så här fördelades svaren: Mineralull: 15 procent, Cellplast: 56 procent, Båda är lika brandfarliga: 14 procent, Tveksam, vet ej: 15 procent. Se bifogad Sifoundersökning.

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex