Nytt forskningsstipendium inom hållbart byggande

Det nyinrättade forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus ska främja innovation. Under år 2022 delas 300 000 kronor ut till en metod eller produkt som främjar hållbart byggande.

Syftet med stipendiet är att stimulera nytänkande och hållbara innovationer som minskar byggnaders resursanvändning, ökar deras förmåga att stå emot yttre driftstörningar och vara autonoma.

– Vi söker stipendiater som vill vidareutveckla en metod eller produkt som bidrar till robusta, autonoma byggnader - byggnader som är mindre beroende av samhällets försörjning av till-förd värme, el, vatten, avlopp eller avfallshantering, säger Veronica Koutny Sochman, kansli-chef för stiftelsen som delar ut priset.

Nomineringar mottas till den 1 juni. Vinnaren meddelas i september och utses av en jury med sju namnkunniga deltagare med lång erfarenhet av hållbart byggande. De nominerade för-slagen utvärderas på hur unika och nytänkande de är, sitt hållbarhetsvärde, sin kvalitet samt hur skalbara och implementerbara de är. Lösningen kan vara ämnad både för enstaka fastig-heter, en lokal gemenskap eller ett kvarter

– Vi hoppas att vi med detta stipendium kan inspirera och lyfta nya innovationer som kan vara med och lösa framtidens klimat-, miljö- och energiutmaningar och ser med spänning fram emot många intressanta nomineringar, fortsätter Veronica Koutny Sochman.

Stipendiet har inrättats av Clarence Marshal Hector (1935-2019). Clarence ägnade sitt yrkes-liv under andra halva av 1900-talet åt att missionera för täta och väl isolerade byggnader. Han ansvarade för värmeisoleringsdelen i Planverkets byggregler och bidrog även under 1990-talet till utveckling av regelverket för byggnadstäthet och värmeisolering i de baltiska länderna.

Stiftelsen som delar ut stipendiet förvaltas av Swedisol, branschföreningen för mineralullsisolering.

Läs mer på www.hectorshallbarahus.se.

För mer information, kontakta:

Veronica Koutny Sochman

veronica.sochman@hectorshallbarahus.se

070-176 14 01

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex