Svenska folket ger grönt ljus för energieffektivisering

Tre av fyra svenskar, 75 procent, vill att Energikommissionen och riksdagen ska lägga fram ett mål om att effektivisera och minska energianvändningen. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av isolerbranschorganisationen Swedisol.

– Det är hög tid att flytta fokus från hur elen ska produceras i framtiden, till hur vi kan minska behovet av energi. Effektivare energianvändning ger direkta vinster både för klimatet och i svenska folkets plånböcker, säger Mats Björs vd på Swedisol.

Under våren har riksdagspartierna i den så kallade Energikommissionen förhandlat om framtidens elproduktion. Enligt en överenskommelse mellan fem av partierna ska elproduktionen vara 100 % förnybar år 2040. Partierna kom även överens om att senast 2017 fatta beslut om ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030. En inriktning som alltså får stöd av svenska folket.

Allra mest positiva till ett mål för effektivisering är de som sympatiserar med Miljö- och Vänsterpartiet (92 respektive 90 procent positiva). Minst positiva är Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väljare (60 procent positiva).

– Förutsättningarna bör vara goda för ett ambitiöst mål för energieffektivisering, när både riksdagspartierna och Sveriges befolkning är överens om att frågan ska prioriteras. Men det behövs också en tydlig plan för hur målet ska nås, säger Mats Björs.

Partierna konstaterar i energiöverenskommelsen att minskad elanvändning i uppvärmningen är en förutsättning för att klara den förnybara el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar.

– Nu måste regeringen se till att Boverkets byggregler utformas så att elbaserade uppvärmningssystem inte gynnas, och på ett sätt som gör det lättare att både bygga och renovera energieffektivt samt möjligt att mäta och följa upp att målen nås, säger Mats Björs.

Sifoundersökningen genomfördes den 8–16 juni. 1 000 personer fick frågan ”Regeringen och allianspartierna arbetar fram den framtida energipolitiken inom ramen för den så kallade Energikommissionen. Förhandlingarna avser främst den framtida produktionen av el. Tycker du att riksdagen/Energikommissionen även borde lägga fram mål om att effektivisera och minska energianvändningen?” Så här fördelades svaren: Ja: 75 procent, Nej: 9 procent, Tveksam, vet ej: 16 procent. Se bifogad Sifoundersökning.