Swedisol byter utseende

Nu byter branschorganisationen för mineralullsisolering logotyp. Den tidigare blåvita logotypen byts ut till en variant där det blåa istället kompletteras med en varm gul nyans. I samma varma nyans finns nu också ett tak över den sista delen av organisationsnamnet.

– Med det nya utseendet vill vi signalera att isolering inte är vilket byggmaterial som helst utan är en förutsättning för ett effektivt klimatskal som ger varma, brandsäkra och hållbara byggnader med god inomhusmiljö, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Den nya logotypen kompletteras med sloganen ”Branschorganisationen för god isolering”. God isolering är ett begrepp som omfattar sju viktiga egenskaper för isoleringsmaterial som är viktiga för att byggnaden ska bli hållbar. Dessa avser bland annat att materialet ska vara säkert att använda, ha lång livslängd, vara brandsäkert och återvinningsbart.

Uppvärmning av byggnader står för cirka 40 procent av energianvändningen i samhället och Swedisols mål är att minimera eller helt ta bort behovet av köpt energi för uppvärmning av byggnader. Genom att minska energibehovet i byggnader, kan vi frigöra energi till andra delar av samhället och därmed säkra omställningen till förnybar energi i till exempel transportsektorn.

– Swedisol arbetar för ett ansvarsfullt och hållbart byggande, där energin används mer effektivt för att bidra till att lösa klimatutmaningen. För att få hållbara byggnader, vilket är en viktig del för att nå FN: s globala hållbarhetsmål, behövs god isolering som ger hög brandsäkerhet och god inomhusmiljö, fortsätter Mats Björs.

För mer information: Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57

Läs mer:

Se hur den nya loggan animeras

Läs mer om vår vision

Läs mer om FN:s globala mål

Läs mer om god isolering