Swedisol lanserar färdplan för klimatneutrala och hållbara byggnader

I dag lanserar branschorganisationen Swedisol sin färdplan om hur Sveriges byggnadsbestånd behöver energieffektiviseras för att klara Sveriges klimatmål. För att producera isolering med lägre klimatpåverkan pågår det samtidigt en omställning bland Swedisols medlemmar, som har satt upp mål om att nå netto nollutsläpp av klimatgaser senast 2045.

– I dag står sektorn bostäder och service för 40 procent av Sveriges totala energianvändning, varav el utgör hälften. Om Sverige ska nå klimatmålet så måste en stor andel av den elenergin frigöras till transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol.

Färdplanen pekar ut att det i dag läggs stort fokus på att bygga ut produktion och distribution av fossilfri energi, vilket medför stora investeringskostnader. Totalkostnaden för samhället blir betydligt lägre av att dels energieffektivisera och dels producera förnybar energi som täcker upp det minskade energibehovet.

– Swedisol har satt som mål att halvera energianvändningen i svenska byggnader och har tagit fram en färdplan för att göra tillverkningen av mineralull fossilfri och användningen cirkulär. Nu måste regeringen utreda hur stora samhällsekonomiska besparingar Sverige faktiskt kan göra genom att satsa på energieffektivisering, säger Mats Björs.

Swedisols medlemmar har kartlagt sina utsläpp och satt mål som leder till netto noll-utsläpp 2045 i Sverige. Mellan 2010 och 2020 har Swedisols medlemmar reducerat sina koldioxidutsläpp med 20 procent. Fram till 2030 är målet att minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent i jämförelse med 2015 och nå netto nollutsläpp senast 2045.


För mer information, kontakta:Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57

Läs mer:

Färdplanen kan läsas i sin helhet här

Se film om att energieffektivisering kan spara miljardbelopp

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex