Swedisol ställer sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål

Swedisols styrelse har beslutat ställa sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål och prioriterar målen Säkerställa hälsa samt Hållbara städer och samhällen för att bidra till de hållbara utvecklingsmålen. Swedisol har tagit fram ett åtgärdsprogram i sju punkter för att nå målen.

– Swedisol tar utvecklingen mot ett hållbart samhälle på allvar. Vi har med detta beslut tagit fram en bra plattform för vårt framtida arbete, och som ligger väl i linje med vår vision om hållbara byggnader som ger effektivare energianvändning, säkrare byggnader och bättre inomhusmiljö, säger Mats Björs, vd på Swedisol.

De företag och verksamheter som Swedisol representerar bidrar till alla de globala hållbarhetsmålen, på både kort och lång sikt. Swedisol bedömer dock att det är genom att fokusera på målen Säkerställa hälsa och Hållbara städer och samhällen som man kan göra mest nytta. För att kunna bidra till att nå de utvalda målen har Swedisol tagit fram ett åtgärdsprogram i sju punkter.

–Med kunskap och bra isoleringsteknik kan vi optimera inomhusklimatet för komfortabla miljöer där människor kan leva ett hälsosamt liv. Dessutom är hushållning med energi och minskad energianvändning en nyckelfråga för ett hållbart samhälle, säger Mats Björs.