Swedisol stämmer Hunton Fiber för otillbörlig marknadsföring

Swedisol lämnade på måndagen in en stämningsansökan mot Hunton Fiber till Patent- och marknadsdomstolen. Hunton Fiber förmedlar bland annat en felaktig bild av att deras träfiberisolering är mer klimatsmart och ger ett säkrare brandskydd än konkurrenternas. Det gör marknadsföringen vilseledande, något som Swedisol arbetar för att motverka.

– Det är en sak att marknadsföringen är felaktig och direkt vilseledande när det gäller klimat och fukt. Men speciellt när det avser något så avgörande som brandskydd är det viktigt att konsumenter och användare blir upplysta på ett sanningsenligt och sakligt sätt, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol.

Marknadsföringen innehåller påståenden om konkurrerande produkter som anspelar på konsumenters oro kring hälsa, miljö och brandsäkerhet. Påståendena ger intryck av att Hunton Fibers träisoleringsprodukter är mer brandsäkra än bland annat mineralullsisolering. Utöver detta ger marknadsföringen intryck av att träisoleringsprodukter fungerar som koldioxidsänka och att mineralullsproducenter förorenar miljön.

– Genomsnittskonsumenten kan inte förväntas ha någon särskilt djupgående kunskap om de jämförda produkternas påverkan på miljön, brandsäkerhet eller isoleringsförmåga och det är därför viktigt att byggbranschens aktörer inte använder vilseledande marknadsföring. Hunton Fiber ger bland annat en felaktig bild av att deras isolering ger ett säkert brandskydd, men träet i deras produkter tillför energi till en eventuell brand när det exponeras för lågorna. Mineralull klassas som obrännbart enligt Euroclass (standardiserad provningsmetod för brandklassning av byggnadsmaterial inom EU) eftersom det i huvudsak består av icke-organiskt material, säger Mats Björs.

I stämningsansökan bedöms påståendena vara av sådant slag att de påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut, och räknas därför som otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Redan i november 2017 skrev Swedisol till Hunton Fiber för att uppmärksamma företaget på de felaktiga påståendena. Swedisol uppmanade sedan vid flera tillfällen Hunton Fiber att upphöra med den otillbörliga marknadsföringen och upplyste om att man annars skulle kunna komma att ta till rättsliga åtgärder.

När det gäller produkter som har så stor inverkan på säkerhet, hälsa och miljö är det väldigt viktigt att informationen i marknadsföringen är saklig och sanningsenlig, säger Mats Björs. 

Stämningsansökan kan läsas nedan.

För mer information, kontakta:

Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57