Swedisol välkomnar Energimyndighetens sektorsstrategier

I onsdags presenterade Energimyndigheten första delen i arbetet med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Man har valt att dela in arbetet i fem olika sektorer, där ”resurseffektiv bebyggelse” är en. Branschorganisationen Swedisol har deltagit i dialogen och kommer att fortsätta delta aktivt i arbetet med att nå det nationella målet om 50 procent effektivare energianvändning till 2030.

– Swedisol arbetar för ett ansvarsfullt och hållbart byggande, där energin används mer effektivt för att bidra till att lösa klimatutmaningen. Därför ser vi fram emot att tillsammans med resten av branschen och Energimyndigheten arbeta fram strategin som ska göra byggnadsbeståndet mer energieffektivt, säger Mats Björs, vd på Swedisol.

I arbetet har Energimyndigheten tagit avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål. Det välkomnas av Swedisol, som sedan 2017 arbetar utifrån just de globala hållbarhetsmålen, framför allt målen om hållbara städer och samhällen (mål 11) och hälsa och välbefinnande (mål 3).

Energimyndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering. Arbetet med strategierna kommer att ske i nära samarbete med branschaktörer och förutsätter stort engagemang från näringslivet.

– Vad vi erfar kommer såväl byggbranschen, Fossilfritt Sverige, EU, Boverket och kommittén för modernare byggregler att involveras starkt i arbetet, vilket Swedisol välkomnar. Sådan samverkan är avgörande för att nå de nationella och de globala målen, fortsätter Mats Björs.

De fem sektorerna som ska ta fram strategier är: ”Fossilfria transporter”, ”Produktion i världsklass”, ”Framtidens handel och konsumtion”, ”Resurseffektiv bebyggelse” och ”Flexibelt och robust energisystem”. Strategierna ska vara färdiga år 2020.