Utlysning av forskningsstipendium inom hållbart byggande

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus ska främja hållbara innovationer inom bygg- och fastighetssektorn. Under år 2023 delas 300 000 kronor ut till en metod eller produkt som främjar resurseffektivt byggande.

Syftet med stipendiet är att stimulera nytänkande och hållbara innovationer som minskar byggnaders resursanvändning och ökar deras förmåga att stå emot yttre driftstörningar.

– Vi söker stipendiater som vill vidareutveckla en metod eller produkt som bidrar till robusta, autonoma byggnader - byggnader som är mindre beroende av, eller bidrar till, samhällets försörjning av tillförd värme, el, vatten, avlopp eller avfallshantering, säger Veronica Koutny Sochman, kanslichef för stiftelsen som delar ut priset.

Fjolårets stipendiat var det samverkande energisystemet i Andreastorpets byggemenskap. Systemet med solceller, bergvärmepumpar och en fliskraftvärmepanna ska försörja 45 lägenheter i tio parhus och två flerbostadshus. Ett system som minskar effektbehovet ska också installeras.

Nomineringar mottas till den 1 juni 2023. Vinnaren meddelas i september och utses av en jury med sju namnkunniga deltagare med lång erfarenhet av hållbart byggande. De nominerade förslagen utvärderas på hur unika och nytänkande de är, sitt hållbarhetsvärde, sin kvalitet samt hur skalbara och implementerbara de är. Lösningen kan vara ämnad både för enstaka fastigheter, en lokal gemenskap eller ett kvarter

– Vi hoppas att vi med detta stipendium ska inspirera och lyfta nya innovationer som löser framtidens klimat-, miljö- och energiutmaningar. Vi ser med spänning fram emot många intressanta nomineringar, fortsätter Veronica Koutny Sochman.

Stipendiet har inrättats av Clarence Marshal Hector (1935-2019). Clarence ägnade sitt yrkesliv under andra halva av 1900-talet åt att missionera för täta och väl isolerade byggnader. Han ansvarade för värmeisoleringsdelen i Planverkets byggregler och bidrog även under 1990-talet till utveckling av regelverket för byggnadstäthet och värmeisolering i de baltiska länderna.

Stiftelsen som delar ut stipendiet förvaltas av Swedisol, branschföreningen för mineralullsisolering.

Läs mer på www.hectorshallbarahus.se.

För mer information, kontakta:

Veronica Koutny Sochman

veronica.sochman@hectorshallbarahus.se

070-176 14 01

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

Dags att öka tempot, inte backa!

|Pressmeddelande

Digitalt system för energi- och klimatrenovering får hållbarhetsstipendium