Välkomna satsningar på energieffektivisering i budgeten

Välkomna satsningar på energieffektivisering i budgeten

I budgetpropositionen som presenteras i måndags bekräftas breda satsningar på energieffektivitet i nybyggda hyresrätter, miljonprogrammet och skolor. Det välkomnas av Swedisol, branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag.

Regeringen inför ett stöd på 2,2 miljarder under 2016 för nybyggnation av hyresrätter i kommuner med bostadsbrist. Stödet kommer att vara särskilt högt för bostadsytor upp till 35 kvadratmeter och innefattar krav på energieffektivitet och rimliga hyror. Stödet beräknas kunna ges till fler än 15 000 lägenheter per år.

– Swedisol välkomnar att regeringen både ställer krav på energieffektivitet och ökar incitamenten att bygga riktigt energisnålt. Regeringen visar att man vill jobba mot flera mål parallellt genom att både bekämpa bostadsbristen och samtidigt satsa på energifrågorna, säger Conny Pettersson, vd Swedisol.

Regeringen satsar 1 miljard kronor per år på miljonprogrammet fram till 2019. Fokus ligger på upprustning, energieffektivisering och förbättrad utemiljö. Regeringen avsätter också 830 miljoner för renovering av skollokaler och upprustning av utemiljöer. Syftet är bland annat att minska lokalernas miljöpåverkan, t.ex. genom energieffektivisering.

– Swedisol vill bidra till effektivare energianvändning, säkrare byggnader och bättre inomhusmiljö. Därför ser vi det som mycket positivt att man vill satsa både på miljonprogrammet och på att göra skolorna till föredömen genom att göra dem klimatsmarta och energieffektiva, säger Conny Pettersson.

Satsningarna återfinns i budgetpropositionens kapitel om samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik: investeringsstödet för hyresrätter (sid 39, 51 och 52), miljardsatsningen på miljonprogrammet (sid 48-49) och investeringen i skolor (sid 49-50).

För mer information, kontakta: Conny Pettersson, VD Swedisol, branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag, conny.pettersson@swedisol.se