Viktig dom för brandsäkerhet i byggnader

Marknadsdomstolen slog i dag fast att cellplasttillverkaren SPU har använt vilseledande marknadsföring när det gäller sina produkters brandsäkerhet. Marknaden måste kunna lita på att den information som företag framför i sin marknadsföring är korrekt. Det är en viktig dom för brandsäkerheten i svenska bostäder och andra byggnader.

Ärendet gäller ett antal påståenden om brandsäkerhet som isoleringsföretaget SPU Isolering har använt i sin marknadsföring. SPU hävdade genom olika påståenden att deras isolering som är gjord av cellplast har lika goda brandegenskaper som mineralull, som är obrännbar isolering. Marknadsdomstolen har nu förbjudit samtliga påståenden. Domen kommer efter att SPU Isolering under en längre tid har lämnat felaktig information om sina produkter. Om SPU fortsätter med påståendena i sin marknadsföring riskerar de ett vite på 1 000 000 kronor.

– Det är viktigt att man kan lita på företagens marknadsföring, inte minst när det gäller så viktiga frågor som brandsäkerhet. Därför är marknadsdomstolens prejudicerande dom viktig, och vi hoppas att det innebär att företag är mer noggranna med sin produktinformation framöver, säger Conny Pettersson, vd för Swedisol, branschorganisationen för Sveriges mineralullsproducenter.

Brandskyddsföreningen, som arbetar för ett brandsäkrare Sverige, anser också att det är bra att ärendet har prövats i marknadsdomstolen och att domen är viktig.

– Konsumenterna har rätt till korrekt information om brandegenskaperna hos de produkter som används i byggnaderna. Domen är viktig då den motverkar vilseledande marknadsföring angående isoleringsmaterialens brandsäkerhet, säger Cecilia Uneram, brandskyddsingenjör, Brandskyddsföreningen.

Fakta om brandklasser och ärendet

  • Brandegenskaperna hos byggprodukter fastställs genom Euroklasser, ett europeiskt klassifikationssystem för byggprodukter. Systemet har klasserna A till F, där de högsta klasserna A1 och A2 är obrännbara material som inte bidrar till övertändning.
  • Mineralull (glasull och stenull) är obrännbar isolering och placeras i de högsta brandklasserna A1 och A2.
  • SPU tillverkar isolering av en typ av polyuretan som kallas PIR, en cellplast. Produkterna klassificeras huvudsakligen i de lägsta brandklasserna E och F.
  • Swedisol tog fallet till marknadsdomstolen eftersom SPU i sin marknadsföring fortsatte att ge intryck av att cellplastisolering är likvärdig mineralullsisolering när det gäller brandsäkerhet.
  • SPU ingick den 2 juli 2015 avtal om att gå samman med den globala byggmaterialtillverkaren Kingspan Group. Företaget heter nu Kingspan Insulation.

Läs hela domen här.

För mer information, kontakta:
Conny Pettersson, VD Swedisol, branschorganisationen för Sveriges mineralullsproducenter, conny.pettersson@swedisol.se