Punkt i debatten om marginalel

Jag har hamnat i en debatt om marginalel med Veidekkes teknik- och miljöchef Johnny Kellner, både via Swedisolbloggen och tidningen VVS-forum. I Kellners senaste replik lyckas han med konststycket att vända våra argument mot oss. Eller rättare sagt – han lyckas inte alls. Han slår triumferande fast att ”vid drift gäller värdering efter den el man köper”. Jamen grattis Johnny, då är vi ju överens. Du lade möjligen inte märke till min rubrik: ”Marginalel kan vara förnybar och grön”. Det vill säga ett annat sätt att uttrycka samma sak.

Vi är faktiskt överens om det mesta. Det vi vänder oss mot är Kellners generaliserande resonemang som säger att fjärrvärme alltid är miljövänlig och att tillkommande el alltid är smutsig. Det beror helt på hur den är producerad, vilket gäller även fjärrvärme.

Slutligen vill jag gratulera Veidekke till det kloka och framåtsyftande beslutet att bygga så energieffektiva byggnader som Johnny Kellner beskriver - 40 procent energieffektivare än vad dagens BBR föreskriver, oavsett vilket värmesystem som kommer att användas. Detta är det väsentliga. Vi kan träta om marginalelseffekter, men de kommer se helt annorlunda ut snabbare än vi anar. Därför är det här i ett längre perspektiv en ganska ointressant debatt, som vi härmed betraktar som avslutad.