Swedisols sjupunktsprogram för bebyggelsen – en väg mot nära-nollenergihus

Under den gångna veckan fram till Almedalsveckans start har jag bloggat om vårt sjupunktprogram för bebyggelsen. Jag har belyst en punkt varje dag. Igår var jag framme vid sista punkten, om nödvändigheten av att renovera miljonprogrammet.

De här frågorna diskuteras just nu för fullt i Almedalen. Det är alldeles utmärkt och jag hoppas många lämnar veckan med nya insikter om betydelsen av att vi minskar energianvändningen i våra byggnader.

Samtidigt kan det vara svårt att skapa sig en överblick av vad som krävs. Som en avslutning på min lilla bloggföljetong kommer därför här vårt sjupunktsprogram i sammandrag. Hela programmet och vårt position paper om hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen hittar du under ”Så tycker vi” på vår webbplats www.swedisol.se.

1. Byggregler

Nya skärpta byggregler måste styra mot de nationella målen och snarast införas vid såväl nyproduktion som renovering. Kommande “Nära nollenergihus” ska ha energiprestanda i nivå med passivhusstandard.

2. Energieffektivitet

Kraven på byggnadens energieffektivitet ska ställas oberoende av uppvärmningssystem eller energikälla. Skärp kravet på byggnaders genomsnittliga U-värde betydligt och gör det styrande för dess energiprestanda. Inför krav på högst tillåtna U-värde på de enskilda byggnadsdelarna samt på byggnadens lufttäthet.

3. Energianvändning

Målet för all energieffektivisering måste vara att minimera eller helt ta bort behovet av köpt energi för uppvärmning av våra byggnader.

Styr med skatter och avgifter mot åtgärder som ger mest energieffektivitet.

Kräv av energileverantörerna att de i huvudsak har rörliga avgifter. Underlätta för lokala kraft- och värmeproducenter att leverera till nätet.

4. Ekonomiska styrmedel

Statliga, konkurrensneutrala styrmedel som stimulerar bankerna att ge förmånliga villkor vid energieffektivisering, samt ekonomisk stimulans till fastighetsägare är nödvändigt för att nå de nationella målen.

5. Energideklarationer och klassning

Energideklarationen måste ge råd om energieffektiviserande åtgärder och innehålla en åtgärdsplan som redovisar hur byggnadens energiprestanda stegvis kan förbättras vid all renovering, oavsett omfattning.

6. Kommunikation

Politiker och myndigheter måste tydligt kommunicera till alla berörda målgrupper vad energisparmålen faktiskt kräver i konkreta åtgärder.

7. Miljonprogrammet

Miljonprogrammets bostäder måste, med stöd av ett politiskt styrt projekt, renoveras till minst nyproduktionsstandard för att de nationella målen ska kunna nås.