Vi vill skapa värden och hållbarhet

Tillbaka till materialindustrin igen efter att ha jobbat med beställar- och installatörsfrågor i några år. Det är onekligen stor skillnad på olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Entreprenörer och installatörer ser några projekt framåt, materialindustrin arbetar med lång horisont för att få avkastning på investeringar i sina anläggningar och byggherren tänker i byggnadens livscykel. Ofta talar man inte samma språk. Det finns mycket att lära av varandra, men det ställer höga krav på kommunikation mellan byggsektorns olika aktörer. Och det finns stora utmaningar som vi behöver möta tillsammans.

Sverige behöver bygga cirka 70 000 lägenheter per år i tio år för att få bukt med bostadsbristen. En utmaning som kräver nya politiska beslut för att skapa incitament och drivkraft. För att minska energianvändningen uppskattar Energimyndigheten att det i 75 procent av våra 4,5 miljoner bostäder kommer att krävas omfattande åtgärder fram till 2050. Här krävs målmedvetenhet och en kraftfull strategi.

I regeringskansliet saknas det för närvarande en bostadsminister, de bostadspolitiska samtalen kärvar och vi väntar på regeringens beslut om energikrav för nära nollenergihus. Det underlättar inte att frågeställningarna hanteras av flera olika departement.

Vad kan då Swedisol tillföra? Vi vill skapa värde för kunden och bidra till hållbara byggnader.

Mineralull har många goda egenskaper. Den har bra isolerförmåga, lång livslängd och hög brandsäkerhet. Den är bullerdämpande och ljudabsorberande, fuktsäker samt säker att använda. Vår bransch vill bidra till att ge byggnaden långsiktigt goda funktionella egenskaper och höjer därmed byggnadens ekonomiska värde och avkastning. Mineralull förbättrar brukarnas levnadsvillkor, säkerhet och komfort. Samtidigt minskar byggnadens energianvändning under hela byggnadens livslängd och minimerar därmed utsläppen av växthusgaser. Swedisol vill kort sagt bidra till ett hållbart samhällsbyggande!

Mats Björs
Vd Swedisol