Nya krav på ökad energieffektivisering

Tre viktiga internationella beslut har fattats under hösten 2023 som alla driver på för ökad energieffektivisering. 

EU:s energieffektiviserings direktiv slår fast principen om energieffektivisering först och höjer avsvärt kraven på energieffektivisering i EU:s medlemsländer fram till 2030. Särskilt höga är kraven på offentligt ägda byggnader.  Energieffektivitetslösningar ska betraktas som förstahandsalternativet i samband med alla policy-, planerings- och investeringsbeslut när nya regler fastställs för energiförsörjning liksom andra politikområden. I september 2025 ska alla EU länder ha färdiga handlingsplaner som visar hur målen ska uppnås. 

EU:s enerigisprestanda i byggnader direktiv slutförhandlades i december och ställer krav på en minskning av energianvändningen i de delar av byggnadsbeståndet där användningen är högst. Kravet innebär att medlemsländerna måste minska primärenergianvändningen i byggnader med 16 procent till 2030 och med 20-22 procent till 2035 (i lokaler ska minskningen uppgå till 26 procent till 2035).

Global renewables and energy efficiceny pledge fastslogs under FN:s klimatmöte COP 28 i december då 123 länder inklusive Sverige att fördubbla energieffektiviseringstakten från 2 till 4 procent per år, vilket är vad som krävs för att 1,5-graders målet ska kunna nås. För att nå åtagandet behöver energieffektiviseringstakten vara högre än den som enligt ovan krävs av EU i EED och EPBD. 

 

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex

|Pressmeddelande

Digitalt system för energi- och klimatrenovering får hållbarhetsstipendium