Energieffektiviseringen av bostäder går för långsamt

Mellan 2013 och 2016 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 5,8 procent. Det motsvarar cirka 0,8 megawattimme per lägenhet. Med den takten kommer Sveriges lägenheter att nå energieffektiviseringsmålet först 2040, tio år för sent. Det visar Swedisols nya energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner.

– Energianvändningen i lägenheterna minskar alldeles för långsamt. Bostäder och service står i dag för nästan 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige, så för att nå våra klimat- och energimål måste vi höja energieffektiviseringstakten radikalt. Ju mer energieffektiva våra byggnader är, desto mer förnybar energi finns tillgänglig till annat, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Största procentuella minskningen av energianvändningen står Sörmland för med en genomsnittlig energieffektivisering på 8,9 procent per år. Sämst på energieffektivisering är Västmanland, som istället ökat energianvändningen i lägenheter med 3,3 procent mellan 2013 och 2016. Västmanlands lägenheter förbrukar mest energi i hela landet, 15,9 megawattimmar per lägenhet, medan de sörmländska lägenheterna förbrukar drygt hälften av det, 8,9 megawattimmar.

En rapport som Swedisol beställt av Industrifakta där 100 fastighetsägare över hela landet intervjuats visar att mer än hälften av fastigheterna är i behov av energieffektivisering. Rapporten visar också att det under 2016 investerades 21 miljarder kronor i renoveringar av Sveriges flerbostadshus.

– Det låter mycket, men utslaget på hela Sveriges lägenhetsbestånd motsvarar det bara 9 000 kronor per lägenhet. Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga, och att minska vår energianvändning är den viktigaste åtgärden för att minska vår klimatpåverkan. Nu är det upp till regering, riksdag och myndigheter att ta ett helhetsgrepp och se till att lagstiftning, riktlinjer och regelverk leder till fossilfrihet senast år 2045, säger Mats Björs.

Sveriges klimat- och energimål innebär att vi ska ha 50 procent effektivare energianvändning till 2030, att hela Sveriges elproduktion ska vara förnybar år 2040 och att klimatpåverkande nettoutsläpp ska vara nere på noll senast 2045. Den 1 januari trädde dessutom klimatlagen i kraft, som innebär att regeringsbeslut måste vara förenliga med klimatmålet till 2045.

För mer information:

Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57

För mer information se Industrifaktas rapport.

Swedisols energieffektiviseringsindex 2018

Län MWh/lägenhet 2013* MWh/lägenhet 2014* MWh/lägenhet 2015* MWh/lägenhet 2016* Förändring 2013-2016 Rankning
Södermanland 12,2 11,8 10,7 8,9 -26,7% 1
Blekinge 16,5 13,1 13,6 13,0 -21,5% 2
Halland 12,7 11,0 12,0 11,3 -10,9% 3
Skåne 12,5 10,9 11,6 11,5 -8,1% 4
Värmland 11,9 11,1 10,8 10,9 -8,0% 5
Västra Götaland 12,8 11,5 11,4 11,9 -7,2% 6
Stockholms län 14,2 13,0 12,8 13,1 -7,1% 7
Västernorrland 13,1 10,0 10,0 12,4 -5,9% 8
Kalmar län 13,5 12,2 11,4 12,8 -5,7% 9
Jönköpings län 11,8 10,7 11,0 11,2 -5,4% 10
Uppsala län 13,7 12,9 12,7 13,0 -5,2% 11
Östergötland 13,8 13,0 12,7 13,1 -5,0% 12
Norrbotten 15,1 14,7 13,8 14,6 -3,4% 13
Dalarna 13,8 13,4 12,9 13,4 -3,0% 14
Gävleborg 16,2 13,5 15,5 15,8 -2,4% 15
Kronoberg 15,5 14,6 15,2 15,5 -0,1% 16
Västerbotten 14,0 13,8 13,6 14,1 1,1% 17
Örebro län 13,0 12,2 13,0 13,3 2,3% 18
Jämtland 15,5 8,4 14,7 15,8 2,4% 19
Västmanland 14,5 14,2 13,9 15,9 9,8% 20
Gotland 16,4 n.a. n.a. n.a. n.a.
Riket 13,9 12,3 12,7 13,1 -5,8%
*Data om energianvändning från samtliga kommuner i respektive län finns inte tillgängliga i SCB:s statistik. Beräkningarna har gjorts utifrån tillgängliga data för respektive år.