Swedisol 50 år

I år fyller Swedisol 50 år! 

Sedan 1974 har vi spridit fakta och kunskap mineralull. Det firar vi med att under året bjuda på 50 spännande fakta om mineralull och om vår historia. 

Här kan du lära dig mer om mineralullens egenskaper och användningsområden, läsa om goda exempel och få praktiska tips kring hur mineralull kan användas på bäsa sätt. 

Håll utkik på vår LinkedIn sida och nedtill på den här sidan som vi fyller på kontinuerligt under året.  

Läs också mer om mineralull och dess egenskaper här

50 fakta om mineralull

Image
Stentorn

Varför isolera med mineralull?

Ett hem som är väl isolerat med mineralull gör dig bättre rustad för bistra tider.

Mineralullen är obrännbar och ger ett utmärkt brandskydd. En väl isolerad byggnad är också en garant för låg energianvändning och låga energikostnader när det är effektbrist och energipriset är som högst. Mineralullsisolering bidrar även till ett gott inomhusklimat och hög komfort. Dessutom jobbar de svenska mineralullstillverkarna hårt för att kraftigt reducera sin klimatpåverkan och utveckla cirkulära lösningar så produkterna kan återvinnas.

Läs mer på www.swedisol.se.  

Barn

Mineralullens historia

Visste du att mineralullsisolering har tillverkats i Sverige sedan 1930-talet? 

1933 startades produktionen av glasull i Billesholm och 1937 började stenull tillverkas i Skövde. 

Idag är sker tillverkningen av mineralull i toppmoderna, robotiserade fabriker med stort fokus på forskning och utveckling för att ställa om till en fossilfri produktion och utveckla cirkulära mineralullsprodukter.

Gullfiber 1937

Gullfibrers fabrik 1937

Bild: Isover Saint Gobain

Mineralull - ett naturmaterial

Visste du att det i vulkanområden som på Hawaii och Island finns ullliknande glasfibrer? De  tillverkas naturligt under vulkanutbrott när kraftiga vindar blåser genom lava-strömmarna. På Hawaii kallas ullen Peles hår efter vulkangudinnan Pele medan den på Island kallas nornahár. 

I Sverige började vi tillverka isolering av glas- och stenull på 1930-talet. 

Läs mer om mineralull i naturen här

Photo: /Þorvaldur Þórðarson

Bild: Þorvaldur Þórðarson, Ísland

Energieffektivisering först

Att energieffektivisering först är en ledstjärna i EU har många goda skäl.

Det är bättre att använda våra gemensamma medel till att stödja åtgärder som permanent minskar energianvändningen år efter år, än att dela ut engångsstöd som ger tillfälligt plåster på såren men inte lindrar när energipriserna åter stiger. Läs sammanfattningen av vår studie om värdet av tilläggsisolering av små- och flerbostadshus här: https://swedisol.se/aktuellt/pressmeddelande/ny-rapport-samhallsekonomiskt-lonsamt-att-stodja-tillaggsisolering-av

Se vår film om studien här: https://youtu.be/kzTx1Nipw6Y?si=S1o9O4qjfZt1PmJC

Teknisk isolering

Visste du att det utöver isolering av klimatskalet är viktigt med teknisk isolering av värme- och ventilationssystem samt av ledningar och rör inom industrin? I bostäder behövs teknisk isolering när du ska isolera värmepannan, rörledningar eller skorstenen.

Teknisk isolering av installationer (värme-, brand-, kondens- och ljudisolering) minskar energiförlusterna, värmeräkningen, vattenanvändning vid framspolning av varmvatten och risken för legionella.
 

Fossilfrihet

Visste du att klimatavtrycket för produktion av mineralull kan halveras när produktionen ställs om till fossilfria energikällor som förnybar el eller biogas? 

Mineralull bidrar till klimatomställningen genom att den förnybara energi som frigörs i väl isolerade byggnader kan minska behovet av utbyggnad av ny energiproduktion och distribution samt minska belastningen på energisystemet under vinterns köldknäppar. Dessutom kan energipriset minska för alla konsumenter när efterfrågan på energi minskar.

Läs mer i Swedisols positionspapper för fossilfrihet här.

Cirkularitet

Mineralull är ett isoleringsmaterial med verifierat bibehållen prestanda över tid då de tekniska egenskaperna är mycket stabila.

Mineralullsprodukter har en livslängd som motsvarar byggnadens livslängd. I Sverige har mineralull tillverkats i 90 år. De längsta studierna av mineralullens prestanda visar att isoleringsförmågan är lika god eller bättre efter 65 år som när produkten togs i bruk. Läs mer här