Det logiska är att energieffektivisera först

Swedisol, mineralullsproducenternas branschorganisation, verkar för hållbara och säkra byggnader med bättre inomhusmiljö och lägre energianvändning. Medlemmarna tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull som sänker energikostnaderna och skyddar mot värme, kyla, brand och ljud. 

Ökad energieffektivisering - ett måste för att effektivt uppnå klimatmålen

Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet. Energieffektiviserande investeringar skapar bättre förutsättning för att bygga ut den förnybara energiproduktionen. Det visar den rapporten Grön Logik.

Rapporten visar att energieffektiviserande insatser kan bespara det svenska samhället 800 miljarder kronor fram till år 2045. Bara under de kommande 10 åren blir den samhällsekonomiska vinsten 180 miljarder kronor.