Sveriges lägenheter har minskat energianvändningen med sju procent

Mellan 2013 och 2015 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med sju procent. Det motsvarar cirka en megawattimme per lägenhet. Det visar Swedisols nya energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner.

– Det är glädjande att energianvändningen i lägenheterna minskar, men skillnaderna i landet är stora och det finns mycket kvar att göra. För att höja takten i energieffektiviseringen måste både Energimyndighetens renoveringsstrategi och Boverkets byggregler tydligt börja styra mot klimat- och energimålen, säger Mats Björs, vd Swedisol.

Största procentuella minskningen av energianvändningen står Blekinge för med en energieffektivisering på 9 procent per år. Samtidigt förbrukar lägenheterna i Blekinge mest energi i hela landet. Sämst på att energieffektivisera är Halland som ökat energianvändningen i lägenheter med en procent per år.

En rapport som Swedisol beställt av Industrifakta där 100 fastighetsägare över hela landet intervjuats visar att mer än hälften av fastigheterna är i behov av energieffektivisering. Rapporten visar också att det under 2016 investerades 21 miljarder kronor i renoveringar av Sveriges flerbostadshus.

– Det låter mycket, men utslaget på hela Sveriges lägenhetsbestånd motsvarar det bara 9 000 kronor per lägenhet. Nu bör energiminister Ibrahim Baylan (S) och bostadsminister Peter Eriksson (MP) samarbeta för att öka takten i energieffektiviserande renoveringar, säger Mats Björs.

Bostäder och lokaler står i dag för upp till 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Om Sveriges klimat- och energimål ska uppnås måste bostädernas energianvändning halveras.

Industrifaktas rapport bifogas detta pressmeddelande.

Swedisols energieffektiviseringsindex 2017

Län MWh/lägenhet 2013* MWh/lägenhet 2015* Förändring i procent per år Rankning
Blekinge 17,1 14 -9 1
Kalmar län 13,5 11,5 -7 2
Sörmland 12,2 10,6 -6 3
Västra Götaland 12,6 11,2 -6 4
Stockholms län 14,3 12,9 -5 5
Värmland 12 10,8 -5 6
Jönköpings län 11,9 10,8 -4 7
Norrbotten 14,8 13,6 -4 8
Uppsala län 13,6 12,6 -4 9
Östergötland 13,8 12,7 -4 10
Dalarna 14,2 13,3 -3 11
Skåne 16 14,9 -3 12
Gävleborg 16,2 15,6 -2 13
Västerbotten 16,2 15,8 -2 14
Västernorrland 10,5 10,1 -2 15
Västmanland 14,5 13,9 -2 16
Jämtland 7,9 7,7 -1 17
Kronoberg 15,5 15,2 -1 18
Örebro län 13 13 0 19
Halland 11,7 12 1 20

*Data om energianvändning från samtliga kommuner i respektive län finns inte tillgängliga i SCB:s statistik. Beräkningarna har gjorts utifrån tillgängliga data för respektive år.