Brandsäkerhet

Brandsäkerheten i byggnader är ett av de grundläggande kraven i EU:s Byggproduktförordning (CPR - Construction Product Regulation). Fokus är primärt människors säkerhet, men även skydd av materiella värden. Statistik visar att rök och giftiga gaser orsakar flest dödsfall. De dödar långt innan temperaturen stigit eller lågor utvecklas. Därför är det viktigt att konstruktionen gör det möjligt att snabbt evakuera om det börjar brinna.

Villkor för att börja brinna

För att det ska börja brinna i en byggnad krävs tre saker:

  1. Värme (antändning)
  2. Bränsle (brännbart material)
  3. Syre

För att förhindra att det börjar brinna måste någon av de tre beståndsdelarna i brandtriangeln bort. 

Image
Vad behövs brand

Ökad brandrisk 

Vi använder alltmer brännbara byggmaterial i våra byggnader. Det kan vara trä och brännbara isoleringsprodukter som cellplast. För 50 år sedan tog det ca 15 minuter, från start till övertändning, idag när vi omger vi oss med mycket brännbart material är tiden ofta tre till fem minuter. Det viktigaste för att minska risken för övertändning är därför att kontrollera materialens värmeutveckling.