Brandklasser

Byggnader delas enligt Boverkets byggregler (BBR) in i fyra olika klasser: Br 0, Br1, Br2 och Br3. Dessa beror på antal våningar, typ av verksamhet och byggnadsarea. Byggnadens klassificering bestämmer i sin tur brandkraven på respektive byggnadsdel.

I BBR delas egenskaperna på material in i olika klasser, Euroklass A-F. Klassen A2 kompletteras med tilläggskrav för utveckling av rök och brinnande droppar. Hur ytskiktet på ett material beter sig är avgörande för beskrivningen.

Euroklassen beskriver olika produkters reaktion vid brandpåverkan. Om brand uppkommer i en byggnad måste den snabbt kunna utrymmas och branden begränsas så den inte sprids till andra delar av byggnaden. Därför är det viktigt att produkterna som används har egenskaper som inte försämrar dessa förutsättningar. Produkterna bör därför i så stor utsträckning som möjligt förhindra:

  • Snabb brandspridning
  • Att mycket värme eller rök utvecklas
  • Att brinnande droppar eller partiklar avges

Brandklassningen av material anger hur snabbt och vid vilken grad en produkt bidrar till ett brandförlopp i ett litet rum, hur mycket röken minskar sikten och om det produceras brinnande droppar. Hur giftig röken är anges inte.

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

För brandklass A2-D ska det även anges tilläggsklass för rök (s) och brinnande droppar (d).

Rökinstensitet

Materialets rökutveckling är indelad i tre nivåer. Kraven är: 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Brinnande droppar

Brinnande droppar är också indelad i tre nivåer. Kraven är:

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning