Temperaturer

En typisk husbrand kan glöda i timmar innan den flammar upp. När temperaturen i den övre delen av ett rum stiger till flera hundra grader börjar även andra yttemperaturer i rummet att stiga. Brandspridningen ökar vid 400⁰ C och vid 500 till 600⁰ C antänds alla brännbara ytor i rummet och det sker en övertändning. 

I moderna bostäder tar det vanligtvis mindre än fem minuter från start till övertändning. För 50 år sedan tog det åtta gånger längre tid, men idag omger vi oss med mycket brännbart material. Efter att övertändningen har övergått i en fullt utvecklad brand kan temperaturen stiga till 1000 till 1200 ⁰C.

Image
Mineralulls temperaturer

Högsta antändningstemperatur

Trots att såväl glasull som stenull är obrännbara material anges den högsta kontinuerliga användningstemperatur till 200°C för de flesta produkterna. Vissa produkter, framför allt teknisk isolering, kan ha en högre antändningstemperatur. 

När mineralullsisoleringen konstinuerligt utsätts för högre temperatur kan bindemedlet brytas ner i de varmaste skikten. Då temperaturen snabbt faller i riktning mot den kallare sidan av isoleringen förblir bindemedlet dock opåverkat i större delen av materialet. 

Om isoleringen utsätts för temperaturer över 200°C behöver följande faktorer beaktas. Produkten får inte belastas då hållfastheten minskar i de partier av isoleringen där bindemedlet har bränts ur. Avståndshållare ska därför användas för att avlasta isoleringen. Isoleringen får inte heller utsättas för fukt. Dessutom måste upphettningen ske långsamt första gången, max 50°C per timme.

När bindemedlet bryts ned kan viss rök och lukt uppstå. Se därför till att ventilationen är god och undvik att andas in röken. Komfortbeläggning av polymer-cellulosa får en missfärgning vid 100°C, i övrigt påverkas inte komfortskiktet. För pappersklädda produkter gäller en lägre användningstemperatur, 80°C.

En typisk husbrand kan glöda i timmar innan den flammar upp. När temperaturen i den övre delen av ett rum stiger till flera hundra grader börjar även andra yttemperaturer i rummet att stiga. Brandspridningen ökar vid 400⁰ C och vid 500 till 600⁰ C antänds alla brännbara ytor i rummet och det sker en övertändning. I moderna bostäder tar det vanligtvis mindre än fem minuter från start till övertändning. För 50 år sedan tog det åtta gånger längre tid, men idag omger vi oss med mycket brännbart material. Efter att övertändningen har övergått i en fullt utvecklad brand kan temperaturen stiga till 1000 till 1200 ⁰C.

Image
Montering