Brandens tre faser 

När man studerar en brands olika steg kan tre faser urskiljas: 

  1. Antändning
  2. Flamfas
  3. Släckt fas

I brandens första fas, antändningen, är ytornas material mycket viktiga. Obrännbara material ger inte branden näring och gör att människor har längre tid på sig att lämna rummet. Hur mycket rök materialen ger upphov till har också stor betydelse - giftiga gaser och dålig sikt kan döda innan det börjar brinna. Obrännbara produkter avger inga giftiga gaser eller rök.

I den andra fasen är ett strukturellt brandskydd viktigare, det vill säga att man har använt sig av brandskyddsklassade konstruktioner. Flamfasen pågår så länge det finns brännbart material alternativt tills man lyckas släcka branden.

Den tredje fasen inträffar när allt brännbart material har brunnit upp eller när släckningsarbetet släckt hela branden.

Image
Brandens tre faser