Brandsäkerhet

Brandsäkerheten i byggnader är ett av de grundläggande kraven i EU:s Byggproduktförordning, CPR. Det handlar primärt om människors säkerhet, men rör även skyddet av materiella värden. Statistik visar att rök och giftiga gaser orsakar flest dödsfall. De dödar långt innan temperaturen har stigit eller lågor utvecklas. Därför är det främsta kravet på människors säkerhet att konstruktionen gör det möjligt att snabbt evakuera om det börjar brinna.

Villkor för att det börjar brinna

För att det ska börja brinna i en byggnad krävs tre faktorer:

  1. 1. Syre
  2. 2. Bränsle (brännbart material)
  3. 3. Värme (antändning)

 

För att förhindra att det börjar brinna måste någon av de tre beståndsdelarna i brandtriangeln bort.

Vi använder alltmer brännbara byggmaterial i våra byggnader. Det kan vara trä och brännbara termiska isoleringsprodukter som cellplast. Det ökar den potentiella värmeenergin vid ett brandförlopp. Det viktigaste för att minska risken för övertändning är därför att kontrollera materialens värmeutveckling.