Fuktsäker

Mineralull är oorganisk, vattenavvisande, diffusionsöppen och dränerande.

Fuktegenskaper

Mineralullsprodukter är diffusionsöppna. Det innebär att vattenånga lätt vandrar genom dem. Produkterna suger inte vatten kapillärt och tar inte upp fukt från luften. Vatten som kommit in i produkterna genom regn eller dränkning torkar ut om isoleringen lagras torrt och luftigt. Produkterna återfår då sin ursprungliga isolerförmåga. 

Korrosion

Elektrolytisk korrosion förutsätter att en elektrisk ström leds från en del av en metallyta till en annan. Detta kan endast ske på exempelvis rör om isoleringen är vattendränkt eller fuktig. Mineralull är vattenavvisande och saknar förmåga att ta upp vatten.

Emissioner

Mineralull orsakar inte några skadliga emissioner i inomhusluften. Det material som används som råmaterial är fuktbeständig och i olika studier har det framkommit att mögel och bakterier inte utvecklas.