Isolerande

Mineralull har goda isolerande egenskaper och fyller väl ut det isolerade utrymmet med låg värmegenomgång.

Värmekonduktivitet

Ett isolermaterials främsta egenskap är dess förmåga att leda värme, kallat värmekonduktivitet eller lambdavärde. För ett isolermaterial ska värdet naturligtvis vara så lågt som möjligt. Glasull och stenull har i stort sett samma värmekonduktivitet. Den låga värmekonduktiviteten hos glasull och stenull hänger samman med produkternas förmåga att hålla luften i isoleringen stilla och att minska värmestrålningen.

Värmemotstånd

Om man vet tjockleken på en isolerprodukt kan dess värmemotstånd beräknas. Ju större värmemotstånd desto bättre isolering. För plana produkter beräknas värmemotståndet som isolertjockleken i meter dividerat med värmekonduktiviteten.

Passivhus fotograferat med värmekamera. Bilden visar tydligt att värmestrålningen genom klimatskalet är låg och att det inte finns några så kallade köldbryggor där värme har möjlighet att läcka ut. Bara från träpartier i fönster och dörrar strömmar det ”värme”, i det här fallet endast +2,6°C.