Lång livslängd

Mineralullsprodukter har en livslängd som väl motsvarar byggnadens livslängd och de tekniska egenskaperna är mycket stabila över tid. Endast om produkterna utsätts för mycket höga temperaturer eller hög fuktbelastning under längre tid kan vissa egenskaper försämras.

Eurima, som är de europeiska isoleringsföretagens förening, har utvärderat hur prestandan påverkas efter en lång tids användning genom att studera mineralull som installerades i byggnader för mellan 20 och 55 år sedan. Resultaten var genomgående mycket goda.

Värmekonduktivitet

Ett isolermaterials främsta egenskap är dess förmåga att leda värme, kallat värmekonduktivitet, och för ett isolermaterial ska den vara så låg som möjligt. I Eurimas utvärdering visade mätningar av värmekonduktiviteten på värden mellan 0,032 och 0,038 W/(mK), vilket till och med var bättre än de ursprungligen deklarerade värdena.

Fuktegenskaper

Mineralullsprodukter är diffusionsöppna. Det innebär att vattenånga lätt vandrar genom dem. Eurimas utvärdering visade att fukthalten i de testade produkterna låg väl under gränsen på 1,0 viktprocent, trots den långa användningstiden. 

Högsta användningstemperatur

Trots att såväl glasull som stenull är obrännbara material anges för de flesta produkter högsta kontinuerliga användningstemperatur till 200°C. Vissa produkter, framför allt teknisk isolering, kan dock användas vid högre temperatur. Vid högre temperatur bryts bindemedlet ner i de varmaste skikten, men eftersom temperaturen snabbt faller i riktning mot den kallare sidan av isoleringen förblir bindemedlet opåverkat i större delen av materialet. Det finns dock ett par saker att beakta när isoleringen utsätts för temperaturer över 200°C.

Produkten får inte belastas eftersom hållfastheten minskar i de partier av isoleringen där bindemedlet har bränts ur och avståndshållare ska därför användas för att avlasta isoleringen. Isoleringen får inte heller utsättas för fukt. Dessutom måste upphettningen ske långsamt första gången, max 50°C per timme.

När bindemedlet bryts ned kan viss rök och lukt uppstå. Se därför till att ventilationen är god och undvik att andas in röken. Komfortbeläggning av polymer-cellulosa får en missfärgning vid 100°C, i övrigt påverkas inte komfortskiktet. För pappersklädda produkter gäller en lägre användningstemperatur, 80°C.

Relaterade artiklar

Utvärdering av mineralulls livslängd och prestanda