Lång livslängd

Erfarenhetsmässigt har mineralullsprodukter en livslängd som normalt motsvarar byggnadens livslängd och med bibehållna tekniska egenskaper i säkerligen upp till 100 år. Om produkterna utsätts för mycket höga temperaturer eller hög fuktbelastning under längre tid eller andra onormala förhållande kan vissa egenskaper försämras.

Högsta användningstemperatur

Trots att såväl glasull som stenull är obrännbara material anges för de flesta produkter högsta kontinuerliga användningstemperatur till 200°C. Vissa produkter, framför allt teknisk isolering, kan dock användas vid högre temperatur trots att bindemedlet långsamt börjar brytas ned vid denna temperatur. Vid högre temperatur bryts bindemedlet ner i de varmaste skikten. Ju högre temperaturen är, desto snabbare går nedbrytningen. Eftersom temperaturen snabbt faller i riktning mot den kallare sidan av isoleringen förblir bindemedlet opåverkat i större delen av materialet. Det finns dock ett par saker att beakta när isoleringen utsätts för temperaturer över 200°C.

Den får inte belastas eftersom hållfastheten minskar i de partier av isoleringen där bindemedlet har bränts ur och avståndshållare ska därför användas för att avlasta isoleringen. Isoleringen får inte heller utsättas för fukt. Dessutom måste upphettningen ske långsamt första gången, max 50°C per timme.

När bindemedlet bryts ned kan viss rök och lukt uppstå. Se därför till att ventilationen är god och undvik att andas in röken. Komfortbeläggning av polymer-cellulosa får en missfärgning vid 100°C, i övrigt påverkas inte komfortskiktet. För pappersklädda produkter gäller en lägre användningstemperatur, 80°C.