Ljudisolerande

Mineralull har god ljudisolerande och ljudabsorberande förmåga i tak, ytterväggar, mellanväggar och mellanbjälklag. 

Ljudisolering

Mineralull används även vid ljudisolering av mellanväggar och mellanbjälklag. I dessa byggnadsdelar placeras en isolerprodukt med mellan reglar eller balkar. På dessa reglar eller balkar placeras tunga ytmaterial, till exempel gipsskivor eller spånskivor. Lägg märke till att mineralullen inte behöver ha hög densitet.

Ljudabsorption

Den öppna porstrukturen hos mineralull ger mycket fina ljudabsorberande egenskaper. Absorptionsfaktorn varierar med frekvensen. I mellan- och högfrekvensområdet är absorptionen bra redan vid liten tjocklek. Ökas tjockleken förbättras absorptionen generellt, men mest i lågfrekvensområdet.